Nieuws
Betere medezeggenschap kost meer tijd

Betere medezeggenschap kost meer tijd Hieronder het gezamenlijke persbericht betreffende de medezeggenschapsmonitor. 160608 PERSBERICHT – Medezeggenschapsmonitor Definitieve versie Ook interresant Aankondiging Algemene Ledenvergadering 28 november


vergadering LSO 8 oktober 10.30u te Utrecht

        Het landelijk secretarissenoverleg is een bijeenkomst voor ambtelijk secrtarissen van medezeggenschapsraden van hogescholen. De secretarissen van bij de VMH aangesloten MR-en


Bestuursleden VMH gezocht

Op 31 december loopt de benoemingstermijn van de leden van het bestuur van de VMH ten einde. Volgens de statuten wordt het bestuur benoemd voor


Nieuwe data van #HBOdiscours bekend

Er zijn nieuwe data vastgesteld voor de #HBOdiscoursen die zullen plaatsvinden gedurende het studiejaar 2014-2015. Tijdens een #HBOdiscours gaat de Vereniging Hogescholen met studenten, docenten,


HBO-nieuws uit andere bronnen

Het hoger onderwijs is voortdurend in beweging. Om op de hoogte te blijven is het zaak je regelmatig te laten informeren over standpunten van diverse


Nieuwsbrief VMH maart 2014

Nieuwsbrief VMH maart 2014 Deze nieuwsbrief is bedoeld voor (leden van) medezeggenschapsraden die zijn aangesloten bij de Vereniging van Medezeggenshapsraden van Hogescholen (VMH). De nieuwsbrief is


Aftredende bestuursleden

Aftredende bestuursleden Bestuursleden van de VMH worden in principe voor 2 jaar benoemd. De reguliere termijn eindigt op 31 december 2015, maar soms zijn er


Over (de)centrale medezeggenschap

Over (de)centrale medezeggenschap Ter voorbereiding op de themamiddag van 16 april a.s. schreef het bestuur VMH een ‘flitsconsult’ uit waarin hij de twee volgende vragen aan de


impressie Zestordag professionele ruimte

terug naar nieuwsbrief In 2008 zijn in het Convenant Leerkracht afspraken gemaakt door toenmalig minister Plasterk, vakorganisaties en de Hbo-raad. Een ervan had betrekking op


nieuwsbrief VMH februari 2014

Nieuwsbrief VMH Deze nieuwsbrief is bedoeld voor (leden van) medezeggenschapsraden die zijn aangesloten bij de Vereniging van Medezeggenshapsraden van Hogescholen (VMH). De links verwijzen door


activiteiten VMH in 2014

Het bestuur van de VMH heeft voor 2014 het vergaderrooster vastgesteld: Maandag 10 maart bestuursvergadering Woensdag 16 april algemene ledenvergadering Maandag 16 juni bestuursvergadering Maandag


VMH-forum – nieuw!

VMH-leden krijgen via het ledendeel van deze VMH-HBO-website gelegenheid om onderling ideeen uit te wisselen. Regelmatig plaatst een van de leden een bericht waar iedereen


Eerste bijeenkomst LSO op 10 oktober a.s.

Wegens omstandigheden heeft het bestuur van het landelijk secretarissenoverleg moeten besluiten om de bijeenkomst die gepland was voor 19 september a.s. te verplaatsen. Er is


Verslag ALV VMH van 23 april 2013

Op 23 april was het Silverijn te Utrecht het decor van de Zestor-VMH themabijeenkomst ‘Nieuwe cao: kansen voor de MR’. voorafgaand aan deze themamiddag belegde het bestuur van de VMH