De Algemene Ledenvergadering van de VMH is op maandag 19 juni 2023. De ALV is bij vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Vanaf 17.30 uur staan bij de inloop de koffie, thee en broodjes klaar. De ALV wordt om 21.00 uur traditioneel afgesloten met een borrel.

Het programma start met het inhoudelijke gedeelte over het taakbelastingsbeleid en werkdruk.

Om 19.45 is het verenigingsgedeelte van de ALV. Dat is als volgt:

 • Opening en agenda
 • Verenigingszaken
  • Verkiezing bestuursleden

  • Jaarverslag 2022 en jaarplan 2023

  • Stand van zaken financiĆ«n (jaarrekening 2022, begroting 2023)
   Verslag kascommissie en decharge penningmeester en bestuur

  • Wijziging statuten en huishoudelijk reglement VMH

 • Toekomst medezeggenschap
  • Korte terugblik op het symposium van 9 november 2022

 • Lopende zaken / rondje leden
  • Inzet extra middelen medezeggenschap

  • Stand van zaken instellingsaccreditatie
 • Voorstel volgende bijeenkomst ALV
  ALV 8 november 2023
 • Rondvraag en sluiting