Welkom op de site van de Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH). De VMH is een platform voor alle centrale medezeggenschapsraden in het hoger beroepsonderwijs voor het verbeteren van kwaliteit van bestuur, organisatie en onderwijs in het HBO.

Voor elkaar

Ben je lid van een medezeggenschapsorgaan van je hogeschool? Dan kun je hier op deze site relevante informatie vinden over de stand van zaken over medezeggenschap, bestuur, organisatie en kwaliteit van onderwijs. Wil je ook mee discussiëren? Dat kan, word lid als onderwijsinstelling en krijg toegang tot de interne site. Daar kun je meedoen aan opiniepeilingen en de forum. Ook kun je vragen stellen aan de leden van de aangesloten medezeggenschapsraden van hogescholen in Nederland

Graag nodigt het VMH-bestuur de leden uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 20 november 2018 van 16.00-19.30 uur. De locatie is Sint Jacobstraat 22 te Utrecht, waar de AOb-hoofdkantoor is gehuisvest. Wij zijn dus te gast bij de AOb-vakbond.

De Vereniging Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH) heeft op 10 oktober 2018 het eerste landelijke VMH-congres ‘Flexibilisering van het onderwijs’ gehouden. 

Gedurende het congres zijn de deelnemers door middel van forumdiscussies met praktijk voorbeelden ervaringen en discussies; workshops over de kwaliteitsborging van flexibilisering, de bekostiging systematiek van het deeltijdonderwijs, de medezeggenschap als co-creator en de nieuwe cao-hbo mee genomen door verschillende deskundigen en vertegenwoordigers in het onderwijs. Josseph Kessels heeft het congres afgesloten met een inspirerend reflectie op de onderwerpen die deze middag besproken zijn. Ook blikt hij vooruit en formuleert een boodschap aan de medezeggenschap, de stakelholders van de medezeggenschap en de landelijke medezeggenschap (VMH) in het bijzonder. 

Algemeen

Tijdlijn kwaliteitsafspraken

De verschillende maatregelen vanaf de invoering van de Wet studievoorschot tot de totstandkoming van de kwaliteitsafspraken zijn door middel van deze tijdlijn samengevat en inzichtelijk gemaakt.

Lees verder »
Nieuws

Vooraankondiging ALV 20 november 2018

 Algemene Ledenvergadering 20 november 2018Geachte VMH-leden en niet-leden,Graag nodigt het VMH-bestuur u uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 20 november 2018 van 16.00-19.30 uur.

Lees verder »
Algemeen

Hoger Onderwijs voor een leven lang Leren

Joseph Kessels heeft een lezenswaardig artikel geschreven:’Flexibel Hoger Onderwijs voor volwassenen. Maakt het hoger onderwijs er werk van?’ Het was zijn inleiding bij het Forum Debat Andragologie aan de Universiteit van Amsterdam, 12 maart 2015.

Lees verder »
Algemeen

Algemene Ledenvergadering 18 juni 2018

Hier kunt u een impressie van de ALV gehouden op 18 juni 2018 vinden. Wij denken voor u een buitengewoon interessant inhoudelijk programma te hebben samengesteld, die zowel voor leden als niet-leden toegankelijk is geweest

Lees verder »
Nieuws

VMH en de nieuwe CAO-HBO

Op 21 maart 2018 hebben de VH en de vakbonden een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao-hbo die ingaat per 1 mei als de achterbannen ermee instemmen. Naast de gebruikelijke zaken wordt in het principeakkoord afspraken gemaakt over extra verantwoordelijkheden voor de medezeggenschap. Wij leggen dit graag aan u uit.

Lees verder »