VMH Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen

Welkom op de site van de Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH).
De VMH is het platform voor alle (centrale) medezeggenschapsraden van hogescholen. Centraal voor de VMH staat de kennisuitwisseling en kennisdeling. Niet alleen gestuurd vanuit het bestuur van de VMH maar vanuit de leden van de VMH en gefaciliteerd door het bestuur.
Kennisuitwisseling in de vorm van flitsconsulten, thema’s die door leden worden voorbereid en gedeeld tijdens kennissessies, sprekers vanuit vakbonden, Zestor, VH, die thema’s komen toelichten. Een thema wordt opgepakt en verder uitgewerkt. Tijdens een interactieve themabijeenkomst wordt vervolgens het thema toegelicht en worden de resultaten en best practices met elkaar gedeeld.
De website van de VMH wordt gebruikt als de bron waar alle informatie beschikbaar zal zijn voor de leden.

De VMH is een platform:

  • Voor alle centrale medezeggenschapsraden in het hoger beroepsonderwijs.
  • Voor het verbeteren van kwaliteit van bestuur in het hoger beroepsonderwijs.
  • Organisatie in het hoger beroepsonderwijs.
  • En onderwijs in het HBO.
  •  

VMH: Medezeggenschap Voor elkaar

Ben je lid van een medezeggenschapsraad van een hogeschool? Dan kun je op deze site relevante informatie vinden over de stand van zaken over medezeggenschap, de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs. Wil je ook mee discussiëren? Dat kan. Wordt lid als centrale medezeggenschapsraad en krijg toegang tot de interne site. Daar kun je meedoen aan opiniepeilingen en het forum met lopende discussies. Ook kun je vragen stellen aan de leden van de aangesloten medezeggenschapsraden in Nederland.

Als medezeggenschappers in de VMH acteren we niet alleen, maar maken we deel uit van het grotere geheel. Op landelijk niveau zijn partners op het gebied van de medezeggenschap zijn HBO Medezeggenschap (focus op de studenten), LOVUM (universiteiten). Met deze twee organisaties vindt er regelmatig overleg plaats en worden ook gemeenschappelijke acties ondernomen richting het ministerie van OCW en de werkgevers.

Algemene ledenvergadering is met Teams op 7 april van 16.00 tot 18.00 uur.

De volgende themabijeenkomst (Ons werk is stuk) met Martijn Aslander is op 28 april van 19.30 tot 21.00 uur met Teams.

Op 12 mei is een themabijeenkomst over leeruitkomsten.

Op 30 juni is de volgende themabijeenkomst.

Congres Flexibilisering van het onderwijs

De Vereniging Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH) heeft op 10 oktober 2018 het landelijke VMH-congres ‘Flexibilisering van het onderwijs’ gehouden. 

Gedurende het congres zijn de deelnemers door middel van forumdiscussies met praktijk voorbeelden ervaringen en discussies; workshops over de kwaliteitsborging van flexibilisering, de bekostiging systematiek van het deeltijdonderwijs, de medezeggenschap als co-creator en de nieuwe cao-hbo mee genomen door verschillende deskundigen en vertegenwoordigers in het onderwijs. Josseph Kessels heeft het congres afgesloten met een inspirerend reflectie op de onderwerpen die deze middag besproken zijn. Ook blikt hij vooruit en formuleert een boodschap aan de medezeggenschap, de stakelholders van de medezeggenschap en de landelijke medezeggenschap (VMH) in het bijzonder. 

ALV 19 januari 2022

De volgende Algemene Ledenvergadering van de VMH is op 19 januari 2022. De ALV wordt gehouden met Teams en is van 19.00 tot 21.00 uur.

Lees verder »

VMH en LOVUM

In november 2021 hebben de VMH en LOVUM contact met elkaar gehad.Zowel de VMH als LOVUM vinden dat de organisatie te weinig betrokken wordt door

Lees verder »

HBO Medezeggenschap

HBO Medezeggenschap is de opvolger van SOM van de LSVb. Er zijn nu nieuwe bestuursleden van HBO Medezeggenschap namelijk Benjamin Velge en Espoir Gatumba, waarmee

Lees verder »