Welkom op de site van de Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH). De VMH is een platform voor alle centrale medezeggenschapsraden in het hoger beroepsonderwijs voor het verbeteren van kwaliteit van bestuur, organisatie en onderwijs in het HBO.

Voor elkaar

Ben je lid van een medezeggenschapsorgaan van je hogeschool? Dan kun je hier op deze site relevante informatie vinden over de stand van zaken over medezeggenschap, bestuur, organisatie en kwaliteit van onderwijs. Wil je ook mee discussiëren? Dat kan, word lid als onderwijsinstelling en krijg toegang tot de interne site. Daar kun je meedoen aan opiniepeilingen en de forum. Ook kun je vragen stellen aan de leden van de aangesloten medezeggenschapsraden van hogescholen in Nederland

Graag nodigt het VMH-bestuur de leden uit voor het congres en de algemene ledenvergadering op woensdag 2 december 2020.

De locatie wordt nog bekend gemaakt

De Vereniging Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH) heeft op 10 oktober 2018 het eerste landelijke VMH-congres ‘Flexibilisering van het onderwijs’ gehouden. 

Gedurende het congres zijn de deelnemers door middel van forumdiscussies met praktijk voorbeelden ervaringen en discussies; workshops over de kwaliteitsborging van flexibilisering, de bekostiging systematiek van het deeltijdonderwijs, de medezeggenschap als co-creator en de nieuwe cao-hbo mee genomen door verschillende deskundigen en vertegenwoordigers in het onderwijs. Josseph Kessels heeft het congres afgesloten met een inspirerend reflectie op de onderwerpen die deze middag besproken zijn. Ook blikt hij vooruit en formuleert een boodschap aan de medezeggenschap, de stakelholders van de medezeggenschap en de landelijke medezeggenschap (VMH) in het bijzonder. 

Coronacrisis

Het is zonnig buiten. De lente dient zich in volle kracht aan, en dat geeft nieuwe energie. Energie die ook hard nodig is om de

Lees verder »

Beleid VMH 2020 tot 2014

PROGRAMMA VHM 2020-2024 Onderstaand programma zal de agenda van de VMH de komende vier jaar gaan bepalen. Afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen kan de focus

Lees verder »

Hoofdpunten van de cao hbo

Elke hogeschool biedt werknemers de mogelijkheid om zich fiscaal voordelig te verzekeren tegen het Anw-gat (Algemene nabestaandenwet).Ex-werknemers worden bij hun re-integratie alleen begeleid door gecertificeerde

Lees verder »