Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen

Welkom op de site van de Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH). De VMH is een platform voor alle centrale medezeggenschapsraden in het hoger beroepsonderwijs voor het verbeteren van kwaliteit van bestuur, organisatie en onderwijs in het HBO.

Lees meer over onze missie en visie

Voor elkaar

Ben je lid van een medezeggenschapsorgaan van je hogeschool? Dan kun je hier op deze site relevante informatie vinden over de stand van zaken over medezeggenschap, bestuur, organisatie en kwaliteit van onderwijs. Wil je ook mee discussiëren? Dat kan, word lid als onderwijsinstelling en krijg toegang tot de interne site. Daar kun je meedoen aan opiniepeilingen en de forum. Ook kun je vragen stellen aan de leden van de aangesloten medezeggenschapsraden van hogescholen in Nederland Word lid

Algemene ledenvergadering 19 januari 2022

Graag nodigt het VMH-bestuur de leden uit voor het congres en de algemene ledenvergadering op woensdag 19 januari 2022.

De ALV zal met Teams gehouden worden en is vanaf 19.00 tot 21.00 uur

Geef u op

Congres Flexibilisering van het onderwijs

De Vereniging Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH) heeft op 10 oktober 2018 het eerste landelijke VMH-congres ‘Flexibilisering van het onderwijs’ gehouden.

Gedurende het congres zijn de deelnemers door middel van forumdiscussies met praktijk voorbeelden ervaringen en discussies; workshops over de kwaliteitsborging van flexibilisering, de bekostiging systematiek van het deeltijdonderwijs, de medezeggenschap als co-creator en de nieuwe cao-hbo mee genomen door verschillende deskundigen en vertegenwoordigers in het onderwijs. Josseph Kessels heeft het congres afgesloten met een inspirerend reflectie op de onderwerpen die deze middag besproken zijn. Ook blikt hij vooruit en formuleert een boodschap aan de medezeggenschap, de stakelholders van de medezeggenschap en de landelijke medezeggenschap (VMH) in het bijzonder.

Nieuws