VMH Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen

Het congres, “De toekomst van de medezeggenschap”, georganiseerd door het LOVUM (Landelijk
Overleg Universitaire Medezeggenschap) en de VMH (Vereniging van Medezeggenschapsraden
van Hogescholen) is op woensdagmiddag 9 november 2022 vanaf 13.00 uur in
Vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Sprekers van naam zullen de verschillende sessies inleiden en daarna in gesprek gaan met
de deelnemers. De keynote spreker is Theo Bovens, voormalig bestuursvoorzitter van
de Open Universiteit en gouverneur van Limburg.

Voor het programma van het congres zie hieronder.

Aansluitend aan het congres is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder
het genot van een hapje en een drankje.

Geef je hier op voor het congres “De toekomst van de medezeggenschap”

VMH

Welkom op de site van de Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH).
De VMH is het platform voor alle (centrale) medezeggenschapsraden van hogescholen. Centraal voor de VMH staat de kennisuitwisseling en kennisdeling. Niet alleen gestuurd vanuit het bestuur van de VMH maar vanuit de leden van de VMH en gefaciliteerd door het bestuur.
Kennisuitwisseling in de vorm van flitsconsulten, thema’s die door leden worden voorbereid en gedeeld tijdens kennissessies, sprekers vanuit vakbonden, Zestor, VH, die thema’s komen toelichten. Een thema wordt opgepakt en verder uitgewerkt. Tijdens een interactieve themabijeenkomst wordt vervolgens het thema toegelicht en worden de resultaten en best practices met elkaar gedeeld.
De website van de VMH wordt gebruikt als de bron waar alle informatie beschikbaar zal zijn voor de leden.

De VMH is een platform:

  • Voor alle centrale medezeggenschapsraden in het hoger beroepsonderwijs.
  • Voor het verbeteren van kwaliteit van bestuur in het hoger beroepsonderwijs.
  • Organisatie in het hoger beroepsonderwijs.
  • En onderwijs in het HBO.

VMH: Medezeggenschap Voor elkaar

Ben je lid van een medezeggenschapsraad van een hogeschool? Dan kun je op deze site relevante informatie vinden over de stand van zaken over medezeggenschap, de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs. Wil je ook mee discussiëren? Dat kan. Wordt lid als centrale medezeggenschapsraad en krijg toegang tot de interne site. Daar kun je meedoen aan opiniepeilingen en het forum met lopende discussies. Ook kun je vragen stellen aan de leden van de aangesloten medezeggenschapsraden in Nederland.

Als medezeggenschappers in de VMH acteren we niet alleen, maar maken we deel uit van het grotere geheel. Op landelijk niveau zijn partners op het gebied van de medezeggenschap zijn HBO Medezeggenschap (focus op de studenten), LOVUM (universiteiten). Met deze twee organisaties vindt er regelmatig overleg plaats en worden ook gemeenschappelijke acties ondernomen richting het ministerie van OCW en de werkgevers.