De VMH onderhoudt landelijk contacten met

De volgende medezeggenschapsradenvan hogescholen zijn aangesloten bij de Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen