Nieuws over het hoger onderwijs en medezeggenschapsraden

We willen hier nieuwsberichten bieden over de VMH, bijvoorbeeld de aankondiging van de volgende ALV en de resultaten van de vorige ALV, de aankondiging van de kennissessie en de kennisdeling die die opgeleverd heeft.
Het kan ook meer algemener nieuws zijn, dat betrekking heeft op de ontwikkelingen rond medezeggenschap en medezeggenschapsraden in hogescholen. Daarbij wordt ook nieuws rond de OC’s (opleidingscommissies) niet vergeten.
Daarnaast kunnen er nieuwsberichten verschijnen vanuit organisaties die zich deels op het terrein van medezeggenschap begeven, zoals het ministerie van OCW, Vereniging Hogescholen, LOVUM, HBO-medezeggenschap en de vakbonden.

 
 

 

Nieuws

Kennissessies VMH in 2022

De VMH organiseert een aantal kennissessies per jaar waar een expert wordt uitgenodigd en waar de raden kennis uitwisselen over

ALV 16 juni 2022

De volgende Algemene Ledenvergadering van de VMH is op 16 juni 2022. De ALV wordt gehouden met Teams en is

VMH en LOVUM

In november 2021 hebben de VMH en LOVUM contact met elkaar gehad. Zowel de VMH als LOVUM vinden dat de

HBO Medezeggenschap

HBO Medezeggenschap is de opvolger van SOM van de LSVb. Er zijn nu nieuwe bestuursleden van HBO Medezeggenschap namelijk Benjamin

Werkgroep kennisdeling

Op de ALV van 7 april 2021 is een werkgroep opgericht die zich bezig zou gaan houden met de kennisdeling

Coronacrisis

Het is zonnig buiten. De lente dient zich in volle kracht aan, en dat geeft nieuwe energie. Energie die ook

Beleid VMH 2020 tot 2014

PROGRAMMA VHM 2020-2024 Onderstaand programma zal de agenda van de VMH de komende vier jaar gaan bepalen. Afhankelijk van de

Hoofdpunten van de cao hbo

Elke hogeschool biedt werknemers de mogelijkheid om zich fiscaal voordelig te verzekeren tegen het Anw-gat (Algemene nabestaandenwet). Ex-werknemers worden bij

Dag van de medezeggenschap 2019

Alle medezeggenschappers zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse “Dag van de Medezeggenschap 2019”. Deze dag vindt plaats op donderdag

Loket kwaliteitsafspraken

In april 2018 hebben OCW, ISO, LSVb, Vereniging Hogescholen en VSNU een sectorakkoord gesloten voor het hbo en het wo.

ALV op 20 mei 2019

Zoals jullie weten, wordt onze algemene ledenvergadering gehouden op maandag 20 mei, van 17.00-20.00 uur op de locatie Domstad, Utrecht.

Tijdlijn kwaliteitsafspraken

De verschillende maatregelen vanaf de invoering van de Wet studievoorschot tot de totstandkoming van de kwaliteitsafspraken zijn door middel van

ALV 20 november 2018

  Algemene Ledenvergadering 20 november 2018 Geachte VMH-leden en niet-leden, Graag nodigt het VMH-bestuur u uit voor de algemene ledenvergadering

VMH en de CAO-HBO 2018

Op 21 maart 2018 hebben de VH en de vakbonden een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao-hbo die ingaat per

Betere medezeggenschap kost meer tijd

Betere medezeggenschap kost meer tijd Hieronder het gezamenlijke persbericht betreffende de medezeggenschapsmonitor. 160608 PERSBERICHT – Medezeggenschapsmonitor Definitieve versie Ook interresant

Vergadering LSO 8 oktober 2014

vergadering LSO 8 oktober 10.30 uur te Utrecht Het landelijk secretarissenoverleg is een bijeenkomst voor ambtelijk secrtarissen van medezeggenschapsraden van

Bestuursleden VMH gezocht

Bestuursleden VMH gezocht Op 31 december loopt de benoemingstermijn van de leden van het bestuur van de VMH ten einde.

#HBOdiscours: nieuwe data bekend

#HBOdiscours: Nieuwe data bekend Er zijn nieuwe data vastgesteld voor de #HBOdiscoursen die zullen plaatsvinden gedurende het studiejaar 2014-2015. Tijdens

Nieuwsbrief VMH maart 2014

Nieuwsbrief VMH maart 2014 Nieuwsbrief VMH maart 2014 Deze nieuwsbrief is bedoeld voor (leden van) medezeggenschapsraden die zijn aangesloten bij

Aftredende bestuursleden 2014

Aftredende bestuursleden Aftredende bestuursleden Bestuursleden van de VMH worden in principe voor 2 jaar benoemd. De reguliere termijn eindigt op

Over (de)centrale medezeggenschap

Over (de)centrale medezeggenschap Over (de)centrale medezeggenschap Ter voorbereiding op de themamiddag van 16 april a.s. schreef het bestuur VMH een ‘flitsconsult’

Versterken van tegenspraak

Versterken van tegenspraak – Theo de Wit Het thema voor 2014 wordt versterking van de tegenspraak. Tenminste als ik de

Nieuwsbrief VMH februari 2014

nieuwsbrief VMH februari 2014 Nieuwsbrief VMH Deze nieuwsbrief is bedoeld voor (leden van) medezeggenschapsraden die zijn aangesloten bij de Vereniging