Nieuws over het hoger onderwijs en medezeggenschapsraden

We willen hier nieuwsberichten bieden over de VMH, bijvoorbeeld de aankondiging van de volgende ALV en de resultaten van de vorige ALV, de aankondiging van de kennissessie en de kennisdeling die die opgeleverd heeft.
Het kan ook meer algemener nieuws zijn, dat betrekking heeft op de ontwikkelingen rond medezeggenschap en medezeggenschapsraden in hogescholen. Daarbij wordt ook nieuws rond de OC’s (opleidingscommissies) niet vergeten.
Daarnaast kunnen er nieuwsberichten verschijnen vanuit organisaties die zich deels op het terrein van medezeggenschap begeven, zoals het ministerie van OCW, Vereniging Hogescholen, LOVUM, HBO-medezeggenschap en de vakbonden.

 
 

 

Nieuws

Kennissessie functiewaardering

De VMH organiseerde samen met de Algemene Onderwijsbond een kennissessie over functiewaardering, op dinsdag 31 oktober met Teams. Als lid

Toekomstverkenningen HBO-onderwijs

De werkgevers hebben een aantal toekomstverkenningen voor de sectoren in het HBO-onderwijs laten uitvoeren. Sectorplan kunstonderwijs Sectoragenda HBO-kunstonderwijs 2021 –

ALV 19 juni 2023

De Algemene Ledenvergadering van de VMH is op maandag 19 juni 2023. De ALV is bij vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Brief CAO onderhandelingen

Geachte leden van het College van Bestuur, Namens de studenten en medewerkers van ……………Hogeschool willen wij het volgende aan u

Nieuwsbrief VMH

Het congres “de toekomst van de medezeggenschap” Met enige trots kijken we terug op het congres “de toekomst van de

Actiepunten uit de vier sessies congres

Actiepunten Vernieuwing medezeggenschap Actiepunten Medezeggenschap en vakbonden Actiepunten Medezeggenschap van en voor iedereen Actiepunten Medezeggenschap en politiek

Keynote Theo Bovens

Dank voor de uitnodiging om hier te spreken, en zeker bij voorbaat dank voor het vertrouwen dat de voorbereidende congrescommissie

Kennissessies VMH in 2022

De VMH organiseert een aantal kennissessies per jaar waar een expert wordt uitgenodigd en waar de raden kennis uitwisselen over

ALV 16 juni 2022

De volgende Algemene Ledenvergadering van de VMH is op 16 juni 2022. De ALV wordt gehouden met Teams en is

VMH en LOVUM

In november 2021 hebben de VMH en LOVUM contact met elkaar gehad. Zowel de VMH als LOVUM vinden dat de

HBO Medezeggenschap

HBO Medezeggenschap is de opvolger van SOM van de LSVb. Er zijn nu nieuwe bestuursleden van HBO Medezeggenschap namelijk Benjamin

Werkgroep kennisdeling

Op de ALV van 7 april 2021 is een werkgroep opgericht die zich bezig zou gaan houden met de kennisdeling

Coronacrisis

Het is zonnig buiten. De lente dient zich in volle kracht aan, en dat geeft nieuwe energie. Energie die ook

Beleid VMH 2020 tot 2014

PROGRAMMA VHM 2020-2024 Onderstaand programma zal de agenda van de VMH de komende vier jaar gaan bepalen. Afhankelijk van de

Hoofdpunten van de cao hbo

Elke hogeschool biedt werknemers de mogelijkheid om zich fiscaal voordelig te verzekeren tegen het Anw-gat (Algemene nabestaandenwet). Ex-werknemers worden bij

Dag van de medezeggenschap 2019

Alle medezeggenschappers zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse “Dag van de Medezeggenschap 2019”. Deze dag vindt plaats op donderdag

Loket kwaliteitsafspraken

In april 2018 hebben OCW, ISO, LSVb, Vereniging Hogescholen en VSNU een sectorakkoord gesloten voor het hbo en het wo.

ALV op 20 mei 2019

Zoals jullie weten, wordt onze algemene ledenvergadering gehouden op maandag 20 mei, van 17.00-20.00 uur op de locatie Domstad, Utrecht.

Tijdlijn kwaliteitsafspraken

De verschillende maatregelen vanaf de invoering van de Wet studievoorschot tot de totstandkoming van de kwaliteitsafspraken zijn door middel van

ALV 15 mei 2024

Algemene Ledenvergadering 15 mei 2024 Graag nodigt het VMH-bestuur u uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 15 mei 2024

VMH en de CAO-HBO 2018

Op 21 maart 2018 hebben de VH en de vakbonden een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao-hbo die ingaat per

Betere medezeggenschap kost meer tijd

Betere medezeggenschap kost meer tijd Hieronder het gezamenlijke persbericht betreffende de medezeggenschapsmonitor. 160608 PERSBERICHT – Medezeggenschapsmonitor Definitieve versie Ook interresant