Nieuws over het hoger onderwijs en medezeggenschapsraden

We willen hier nieuwsberichten bieden over de VMH, bijvoorbeeld de aankondiging van de volgende ALV en de resultaten van de vorige ALV, de aankondiging van de themabijeenkomst en de kennisdeling die die opgeleverd heeft.
Het kan ook meer algemener nieuws zijn, dat betrekking heeft op de ontwikkelingen rond medezeggenschap en medezeggenschapsraden in hogescholen. Daarbij wordt ook nieuws rond de OC’s (opleidingscommissies) niet vergeten.
Daarnaast kunnen er nieuwsberichten verschijnen vanuit organisaties die zich deels op het terrein van medezeggenschap begeven, zoals het ministerie van OCW, Vereniging Hogescholen, LOVUM, HBO-medezeggenschap en de vakbonden.

Nieuws

Kennissessies VMH in 2022

De VMH organiseert een aantal kennissessies per jaar waar een expert wordt uitgenodigd en waar de raden kennis uitwisselen over het onderwerp dat centraal staat.Onderstaand

ALV 16 juni 2022

De volgende Algemene Ledenvergadering van de VMH is op 16 juni 2022. De ALV wordt gehouden met Teams en is van 19.30 tot 21.00 uur.

VMH en LOVUM

In november 2021 hebben de VMH en LOVUM contact met elkaar gehad. Zowel de VMH als LOVUM vinden dat de organisatie te weinig betrokken wordt

HBO Medezeggenschap

HBO Medezeggenschap is de opvolger van SOM van de LSVb. Er zijn nu nieuwe bestuursleden van HBO Medezeggenschap namelijk Benjamin Velge en Espoir Gatumba, waarmee

Werkgroep kennisdeling

Op de ALV van 7 april 2021 is een werkgroep opgericht die zich bezig zou gaan houden met de kennisdeling door de VMH en het

Brief aan mevrouw Van Engelshoven

Geachte mevrouw Van Engelshoven, De medezeggenschap in het onderwijs staat sinds enkele jaren nadrukkelijk in de belangstelling van de politiek en dat niet alleen vanwege

Coronacrisis

Het is zonnig buiten. De lente dient zich in volle kracht aan, en dat geeft nieuwe energie. Energie die ook hard nodig is om de

Beleid VMH 2020 tot 2014

PROGRAMMA VHM 2020-2024 Onderstaand programma zal de agenda van de VMH de komende vier jaar gaan bepalen. Afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen kan de focus

Hoofdpunten van de cao hbo

Elke hogeschool biedt werknemers de mogelijkheid om zich fiscaal voordelig te verzekeren tegen het Anw-gat (Algemene nabestaandenwet). Ex-werknemers worden bij hun re-integratie alleen begeleid door

Dag van de medezeggenschap 2019

Alle medezeggenschappers zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse “Dag van de Medezeggenschap 2019”. Deze dag vindt plaats op donderdag 13 juni 2019 in Utrecht,

Loket kwaliteitsafspraken

In april 2018 hebben OCW, ISO, LSVb, Vereniging Hogescholen en VSNU een sectorakkoord gesloten voor het hbo en het wo. In dat sectorakkoord is onder

ALV op 20 mei 2019

Zoals jullie weten, wordt onze algemene ledenvergadering gehouden op maandag 20 mei, van 17.00-20.00 uur op de locatie Domstad, Utrecht. Dit belooft een bijzondere vergadering

Kwaliteitsafspraken en het loket

De VMH zit rond tafel met de Vereniging Hogescholen, VSNU, het ISO, de LSVb en LOVUM voor de uitwerking van de kwaliteitsafspraken en voor het

Tijdlijn kwaliteitsafspraken

De verschillende maatregelen vanaf de invoering van de Wet studievoorschot tot de totstandkoming van de kwaliteitsafspraken zijn door middel van deze tijdlijn samengevat en inzichtelijk gemaakt.

ALV 20 november 2018

  Algemene Ledenvergadering 20 november 2018 Geachte VMH-leden en niet-leden, Graag nodigt het VMH-bestuur u uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 20 november 2018

Hoger Onderwijs voor een leven lang Leren

Joseph Kessels heeft een lezenswaardig artikel geschreven:’Flexibel Hoger Onderwijs voor volwassenen. Maakt het hoger onderwijs er werk van?’ Het was zijn inleiding bij het Forum Debat Andragologie aan de Universiteit van Amsterdam, 12 maart 2015.

Algemene Ledenvergadering 18 juni 2018

Hier kunt u een impressie van de ALV gehouden op 18 juni 2018 vinden. Wij denken voor u een buitengewoon interessant inhoudelijk programma te hebben samengesteld, die zowel voor leden als niet-leden toegankelijk is geweest

Waar komt medezeggenschap vandaan en waar gaat deze naar toe?

In dit achtergrondartikel legt bestuurslid Ginna Buitrago waar medezeggenschap vandaan komt en hoe dit al dan niet terugkomt in de huidige medezeggenschap. Ginna schreef dit artikel in het kader van haar scriptie en naar aanleiding van het VMH congres van juni 2017.

VMH en de CAO-HBO 2018

Op 21 maart 2018 hebben de VH en de vakbonden een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao-hbo die ingaat per 1 mei als de achterbannen ermee instemmen. Naast de gebruikelijke zaken wordt in het principeakkoord afspraken gemaakt over extra verantwoordelijkheden voor de medezeggenschap. Wij leggen dit graag aan u uit.

Betere medezeggenschap kost meer tijd

Betere medezeggenschap kost meer tijd Hieronder het gezamenlijke persbericht betreffende de medezeggenschapsmonitor. 160608 PERSBERICHT – Medezeggenschapsmonitor Definitieve versie Ook interresant Aankondiging Algemene Ledenvergadering 28 november

#HBOdiscours: Bezieling versus bevoogding

#HBOdiscours: Bezieling versus bevoogding 16.00 uur: Ontvangst 16.30 uur: Start debat 17.30 uur: Einde debat, aansluitend een drankje Adres:Café Millers, Plein 10, 2511 CR Den

VMH nieuws voortaan ook op Linkedin-groep

VMH nieuws voortaan ook op Linkedin-groep Edit Column Duplicate Column Add Column Remove Column Edit Widget Duplicate Widget Save Widget Remove Widget Voortaan zullen nieuwsberichten

Vergadering LSO 8 oktober 2014

vergadering LSO 8 oktober 10.30 uur te Utrecht Het landelijk secretarissenoverleg is een bijeenkomst voor ambtelijk secrtarissen van medezeggenschapsraden van hogescholen. De secretarissen van bij

ALV en themamiddag 12 november 2014

ALV en themamiddag 12 november 2014 Edit Column Duplicate Column Add Column Remove Column Edit Widget Duplicate Widget Save Widget Remove Widget Deze nieuwsbrief is

Bestuursleden VMH gezocht

Bestuursleden VMH gezocht Op 31 december loopt de benoemingstermijn van de leden van het bestuur van de VMH ten einde. Volgens de statuten wordt het

#HBOdiscours: nieuwe data bekend

#HBOdiscours: Nieuwe data bekend Er zijn nieuwe data vastgesteld voor de #HBOdiscoursen die zullen plaatsvinden gedurende het studiejaar 2014-2015. Tijdens een #HBOdiscours gaat de Vereniging

HBO-nieuws uit andere bronnen

HBO-nieuws uit andere bronnen Het hoger onderwijs is voortdurend in beweging. Om op de hoogte te blijven is het zaak je regelmatig te laten informeren

Nieuwsbrief VMH maart 2014

Nieuwsbrief VMH maart 2014 Nieuwsbrief VMH maart 2014 Deze nieuwsbrief is bedoeld voor (leden van) medezeggenschapsraden die zijn aangesloten bij de Vereniging van Medezeggenshapsraden van

Aftredende bestuursleden 2014

Aftredende bestuursleden Aftredende bestuursleden Bestuursleden van de VMH worden in principe voor 2 jaar benoemd. De reguliere termijn eindigt op 31 december 2015, maar soms

ALV en themamiddag 16 april 2014

Uitnodiging ALV en themamiddag 16 april 2014 Uitnodiging ALV en themamiddag 16 april 2014 Op 16 april is er een ALV van de VMH. Hierbij treft

Over (de)centrale medezeggenschap

Over (de)centrale medezeggenschap Over (de)centrale medezeggenschap Ter voorbereiding op de themamiddag van 16 april a.s. schreef het bestuur VMH een ‘flitsconsult’ uit waarin hij de twee volgende

Kamerbrief ‘versterking besturing’

nieuwe Kamerbrief ‘versterking besturing’ Edit Column Duplicate Column Add Column Remove Column Edit Widget Duplicate Widget Save Widget Remove Widget op 5 februari jl. heeft

Impressie Zestordag professionele ruimte

impressie Zestordag professionele ruimte In 2008 zijn in het Convenant Leerkracht afspraken gemaakt door toenmalig minister Plasterk, vakorganisaties en de Hbo-raad. Een ervan had betrekking

Versterken van tegenspraak

Versterken van tegenspraak – Theo de Wit Het thema voor 2014 wordt versterking van de tegenspraak. Tenminste als ik de Minister mag geloven en in

Nieuwsbrief VMH februari 2014

nieuwsbrief VMH februari 2014 Nieuwsbrief VMH Deze nieuwsbrief is bedoeld voor (leden van) medezeggenschapsraden die zijn aangesloten bij de Vereniging van Medezeggenshapsraden van Hogescholen (VMH).