De volgende Algemene Ledenvergadering van de VMH is op 16 juni 2022. De ALV wordt gehouden met Teams en is van 19.30 tot 21.00 uur. De agenda en de stukken ontvang je in de week voor de ALV wanneer je je hebt aangemeld bij secretariaat@vmh-hbo.nl

De agenda voor de ALV is als volgt:

 1. Vaststellen agenda
 2. Verslag ALV van 7 april 2021
 3. Ingekomen en verzonden stukken
 4. Mededelingen
 5. Verkiezing kandidaten voor het bestuur
 6. Jaarverslag 2021
 7. Jaarplan 2022
 8. Begroting 2022 en decharge van de penningmeester en bestuur
 9. Vaststellen contributie 2022
 10. Symposium met het LOVUM op 29 september
 11. Rondvraag
 12. Sluiting