Missie en visie VMH Medezeggenschapsraden HBO

De missie en visie van de VMH Medezeggenschapsraden HBO. De VMH wil voor haar leden een platform bieden voor kennisdeling en kennisuitwisseling. Kennisuitwisseling kan in de vorm van flitsconsulten, en door thema’s tijdens themabijeenkomsten kennissessies, waarbij het thema wordt toegelicht door externe sprekers van bijvoorbeeld de vakbond, Zestor of de VH. Een thema wordt opgepakt en verder uitgewerkt. Tijdens een interactieve themabijeenkomst wordt vervolgens het thema toegelicht en bediscussieerd en worden de resultaten en best practices met elkaar gedeeld. De website van de VMH wordt gebruikt als de bron waar alle informatie beschikbaar zal zijn voor de leden.
 
Wij willen:
 • De belangenvereniging zijn voor medezeggenschap van bekostigde hogescholen
 • Het bevorderen van het democratisch gehalte van de besluitvorming op alle niveaus
 • Het optimaliseren van het proces van besluitvorming door uitgebalanceerde participatie
 • Het bewaken en bevorderen van goed werkgeverschap
 • Het stimuleren van kwaliteit van onderwijs en praktijkgericht onderzoek in het hbo

Dit doen we door:

 • Constructieve belangenbehartiging richting politiek en andere relevante partijen
 • Een open platform te creëren voor interne en externe kennisdeling en opinievorming
 • Het professionaliseren van de medezeggenschap en participatie
 • De student en daarmee het studentperspectief te betrekken bij deze vereniging

Dat bereiken we met de volgende middelen:

 • Het proactief aangaan van een de dialoog met de Vereniging Hogescholen
 • Het activeren en behouden van netwerken waaronder Zestor, OCW, ISO, LSVb, HBO-Medezeggenschap, pers, politiek en vakbonden
 • Website met actuele inhoud
 • Ledenraadpleging in de vorm van o.a. flitsconsulten en de algemene ledenvergadering
 • Symposia
 • Trainingen