Algemene Ledenvergadering 28 november 2017

[html ]De Algemene Ledenvergadering van de VMH was op dinsdag 28 november 2017. De vergadering is deels inhoudelijk van aard en deels staan er huishoudelijke punten op de agenda.

De ALV vindt plaats op 28 november van 16.00 tot 19.00 uur

Vergadercentrum Domstad http://www.accommodatiedomstad.nl/

Koningsbergerstraat 9 te Utrecht

Het belang van deze ALV is om een zichtbare doorstart te maken als VMH.

De VMH wil representatief zijn voor de medezeggenschap in hogeschoolland. Het is dan nook wenselijk dat er zoveel mogelijk leden bij de ledenvergadering aanwezig zijn. Bovendien is een zo groot mogelijk aantal betalende leden van belang. Daarvoor zal binnenkort de contributie over 2017 geïnd worden. Ook in gesprekken met derden moet de VMH uiteraard een breed draagvlak hebben binnen alle hogescholen en dat aantoonbaar kunnen maken.

In het inhoudelijk gedeelte van de ALV wil het bestuur aandacht besteden aan twee onderwerpen:

  • Het gezamenlijk benoemen van thema’s door de leden: welke onderwerpen moet de VMH aandragen in landelijke overleggen met Vereniging Hogescholen, studentenbonden, anderen en wat zijn uit te dragen standpunten van de VMH.
  • Regeerakkoord en medezeggenschap

In het huishoudelijk gedeelte vindt de verkiezing plaats van de voorzitter en een drietal kandidaten voor bestuurszetels. Leden kunnen zich nog kandidaat stellen als bestuurslid. Een kandidatuur graag voor 20 november aanmelden bij het VMH-secretariaat.

De aangepaste agenda is via de link te openen, voor de overige stukken verwijzen we graag naar de uitnodiging via de mail.

[/html]

Ook interresant

Kennissessie onderwijsvernieuwing

Op 15 mei – voorafgaand aan de ALV – is een kennissessie over onderwijsvernieuwing. Mark Smit, lector bij de Hogeschool Rotterdam zal een inleiding houden