Een loonsverhoging van 6 procent voor alle hbo-medewerkers en een teruggave van de helft van de eerste jaarlijkse contributie als je in oktober lid wordt bij een vakbond. Daarop zetten de bonden in bij de onderhandelingen voor een nieuwe cao in het hbo. 

Vanochtend wisselden de cao-onderhandelaars de inzet uit met de Vereniging Hogescholen (VH) die de werkgevers vertegenwoordigt. “Wij willen voor de zomer klaar zijn met de onderhandelingen”, zegt AOb-bestuurder Douwe van der Zweep. “Maar dan moeten partijen zich wel een beetje beperken in het aantal onderwerpen.”

Hij wil de focus op het salaris blijven houden. “Er is in de vorige cao-ronde een flinke inhaalslag gemaakt met de salarissen, maar we zijn er zeker nog niet. Om koopkrachtbehoud te realiseren is een loonsverhoging van belang.” De bonden hopen in dit onderhandelingstraject afspraken te maken om koopkrachtverlies te voorkomen door een afspraak in de cao te zetten dat er automatische prijscompensatie komt bij het stijgen van de prijzen.

Naast de loonsverhoging willen de bonden dat het loongebouw onder de loep genomen wordt. “Daar is onderhoud nodig”, zegt de AOb-bestuurder. “In de uitwerking van de vorige cao, en de gesprekken met de leden, is het ons opgevallen dat er ook op dit punt nog werk te doen is.”

Werkdruk

Het verminderen van de werkdruk is een ander punt waar de bonden zich voor willen inzetten. Ze zien dat er nog steeds teveel onbetaald wordt overgewerkt, omdat veel taken niet zijn opgenomen in de taakopdracht. Van der Zweep: “We hebben in de vorige cao afspraken gemaakt over reële taakopdrachten. Ook is de taakopdracht toetsbaar gemaakt bij een commissie. Wij willen dat deze afspraken nu ook gaan werken in de praktijk, want daar schort het nog aan. Dat willen we onder andere doen door een strakke landelijke monitor en een vaste plek in de jaargesprekken.”

Ook moet de inroostering van werknemers zoveel mogelijk aaneengesloten zijn, vinden de bonden. Dat gebeurt nu nog niet altijd en daarom willen de bonden een tabel invoeren die laat zien hoeveel dagen en dagdelen per werktijdfactor zijn toegestaan. Verder moeten werknemers hun werktelefoon buiten werktijd kunnen uitschakelen.

Maand van de vakbond

Net als op de universiteiten willen de onderhandelaars afspraak in het hbo om aan het begin van het collegejaar een deel van de vakbondscontributie te vergoeden. Collega’s die lid worden van een vakbond in de maand oktober ‘de maand van de vakbond’ krijgen van hun werkgever de helft van hun eerste jaarlijkse contributie terug. “Het gaat om een maximum van 100 euro per werknemer”, zegt Van der Zweep.

Overige afspraken

Naast deze punten willen de bonden dat er afspraken worden gemaakt over een sociaal veilige werkomgeving voor iedereen. De adviezen van de commissie-Hamer moeten hierbij worden betrokken. Ook willen de bonden dat medezeggenschapsraden meer tijd krijgen voor scholing en onderling beraad.

Je kunt de cao-inzet van de bonden en de Vereniging Hogescholen downloaden op de website van de AOb.