• Elke hogeschool biedt werknemers de mogelijkheid om zich fiscaal voordelig te verzekeren tegen het Anw-gat (Algemene nabestaandenwet).
  • Ex-werknemers worden bij hun re-integratie alleen begeleid door gecertificeerde bureaus.
  • Elke hogeschool maakt samen met de medezeggenschapsraad een plan van aanpak voor het terugdringen van de werkdruk.
  • De laagste salarisschalen voor het ondersteunend personeel worden verkort, zodat medewerkers in de toekomst sneller het maximum bereiken.
  • Medewerkers krijgen in deze periode een loonsverhoging van in totaal 4,9 procent. Deze loonsverhoging wordt in twee stappen uitgekeerd: in september 2018 stegen de salarissen met 2,5 procent. In april 2019 stijgen ze nog eens 2,4 procent.
  • Voor regulier werk is een vast contract, of een contract met uitzicht op vast, het uitgangspunt. Uitzendwerk wordt beperkt tot piek of ziek. En elke hogeschool legt met instemming van de medezeggenschapsraad een bovengrens vast voor het aantal flexibele banen.
  • Iedere medewerker krijgt twee keer een ‘zomerbonus’ van 400 euro. De eerste is uitgekeerd in juni 2018, de tweede volgt in juni 2019.
  • De duur van tijdelijke contracten met uitzicht op vast is nooit langer dan het inwerktraject. Hiermee wordt het belang van een goed inwerkprogramma benadrukt. Deze contracten worden omgezet in een vaste baan, tenzij een zwaarwegend bedrijfsbelang zich daartegen verzet of de medewerker een onvoldoende beoordeling krijgt.
  • Er kunnen lokaal ‘generatiepacts’ worden afgesloten, waardoor bijvoorbeeld ouderen eerder kunnen stoppen met werken om plaats te maken voor jongeren.
  • Flexkrachten zoals invallerskrijgen voortaan net zoveel geld voor salaris en pensioen als vaste medewerkers en evenveel voorbereidingstijd voor hun lessen.
  • Bij specifieke projecten kunnen medewerkers eenmalig tijdelijk worden aangesteld voor de duur van het project. Dit gebeurt alleen na instemming van de medezeggenschapsraad.

Looptijd 1 april 2018 tot 1 april 2020

Uit: Mijncoahbo, tijdschrift van de AOb. Februari 2019