De VMH zit rond tafel met de Vereniging Hogescholen, VSNU, het ISO, de LSVb en LOVUM voor de uitwerking van de kwaliteitsafspraken en voor het inrichten van het loket. Het loket is een informatiepunt voor medezeggenschappers voor de kwaliteitsafspraken. Zie de website www.kwaliteitsafspraken.nl De VMH heeft toegezegd expertise te leveren voor het loket.

De kwaliteitsafspraken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van OCW, het ISO, de LSVb, de VH en de VSNU in april 2018. Deze plannen zijn het gevolg van de herinvestering van de basisbeurs. De opbrengt van het afschaffen van de basisbeurs wordt de komende jaren in onderwijskwaliteit geïnvesteerd. Dit akkoord is natuurlijk niet het eindpunt, maar eerder het startschot. Nu is het tijd voor de volgende stap en zijn de hogescholen en universiteiten in Nederland bezig met deze kwaliteitsafspraken vorm te geven.