Er zijn verkiezingen geweest voor de CMR bij de hogeschool Rotterdam. Op 28 januari 2019 zijn de nieuwe leden van de CMR gepresenteerd. Door de nieuwe voorzitter Sjoerd van Vliet werden de hoofdlijnen van beleid van de CMR verwoord. Het VMH-bestuur heeft acte de présence gegeven bij deze gelegenheid.