Vertegewoordiging VMH in Landelijk Geschillencommissie Medezeggenschap

 

Er zijn twee leden die namens de VMH in de Landelijk Geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs door de minister zijn aangesteld. Hiermee is voldaan aan art. 9.39 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

 

Meer informatie? Bezoek de website van de Landelijke Geschillencommissie medezeggenschap: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-commissie-voor-geschillen-medezeggenschap-hoger-onderwijs