In april 2018 hebben OCW, ISO, LSVb, Vereniging Hogescholen en VSNU een sectorakkoord gesloten voor het hbo en het wo. In dat sectorakkoord is onder meer afgesproken om de herinvestering die mogelijk is door het afschaffen van de basisbeurs in onderwijskwaliteit te investeren. Hogescholen en universiteiten maken met hun gemeenschap en externe betrokkenen in de vorm van kwaliteitsafspraken afspraken over de wijze waarop deze investeringen concreet vorm krijgen.

De medezeggenschap heeft een belangrijke rol bij de totstandkoming van de kwaliteitsafspraken en het monitoren op de voortgang van die afspraken. In het sectorakkoord is daarom afgesproken dat ter ondersteuning van de medezeggenschap een landelijk loket wordt opgericht. Dit loket faciliteert door specifieke vragen van medezeggenschapsorganen te beantwoorden. Het loket is bereikbaar op www.kwaliteitsafspraken.nl Het loket wordt officieel gelanceerd op de Dag van de Medezeggenschap op 13 juni 2019.

Voor meer complexe vragen zijn via het loket experts beschikbaar. Er is een expertpoule ingericht waar voor elk expertisegebied twee experts beschikbaar zijn. De expertisegebieden zijn medezeggenschap, financiƫn, juridische vraagstukken en de historische context van de kwaliteitsafspraken. De experts hebben als taak om de vragen die binnen komen bij het loket op hun expertisegebied te beantwoorden.

Voor de VMH is Rob van den Dungen (medewerker Fontys Hogescholen) als expert bij het loket betrokken.