Kennissessies VMH in 2022

De VMH organiseert een aantal kennissessies per jaar waar een expert wordt uitgenodigd en waar de raden kennis uitwisselen over het onderwerp dat centraal staat.
Onderstaand een overzicht van kennissessie die vanuit de VMH worden ingepland voor 2022. Deze zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het raadplegen van een aantal leden. Uiteraard kunnen er onderwerpen bijkomen c.q. kan de volgorde worden aangepast.

26 januari           De nieuwe CAO

28 april                Ons werk is stuk

12 mei                 Flexibilisering van het onderwijs bij hogescholen

30 Juni                 Taakbelastingsbeleid

September         Studentenwelzijn, BSA en gelijke kansen

Oktober              Secundaire arbeidsvoorwaarden

November         Onderwijskwaliteit en positie examencommissies

December          Digitalisering