De VMH organiseert een aantal kennissessies per jaar waar een expert wordt uitgenodigd en waar de raden kennis uitwisselen over het onderwerp dat centraal staat.
Onderstaand een overzicht van kennissessie die vanuit de VMH worden ingepland voor 2022. Deze zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het raadplegen van een aantal leden. Uiteraard kunnen er onderwerpen bijkomen c.q. kan de volgorde worden aangepast.

26 januari           De nieuwe CAO

28 april                Ons werk is stuk

12 mei                 Flexibilisering van het onderwijs bij hogescholen

13 oktober          Taakbelastingsbeleid

24 november     Studentenwelzijn, BSA en gelijke kansen

2023

19 januari            Secundaire arbeidsvoorwaarden en reiskostenvergoeding

Februari          Onderwijskwaliteit en positie examencommissies

Maart          Digitalisering