Het congres “De toekomst van de medezeggenschap” is georganiseerd door het LOVUM (Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap) en de VMH (Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen) en zal plaatsvinden op 9 november 2022 vanaf 13.00 uur in het Vergadercentrum Domstad in Utrecht. Adres: Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.

Inmiddels hebben zich al ruim honderd deelnemers aangemeld en is de helft van de beschikbare plaatsen vergeven.

De inleiders van de pararellsessies zijn bekend en deze willen we graag met jullie delen.

De parallelsessies zijn:

  • De vernieuwing van de medezeggenschap
    • Bob Vermaak geeft zijn visie op medezeggenschap en vernieuwing
  • Zijn medezeggenschap en de vakbonden partners?
    • De inleider van deze sessie is nog niet bekend.
  • Medezeggenschap voor en van iedereen
  • Politiek: spreek met ons, niet alleen over ons.

Er zijn in totaal 200 plaatsen beschikbaar. Heb jij je nog niet aangemeld?

Aanmelden kan via deze link. We houden je op de hoogte met betrekking tot de verdere invulling van het programma.  Deelname aan het congres is uiteraard gratis, alleen bij een no show krijg je een factuur van € 50,00 toegestuurd. Ben je verhinderd, dan kan ook kosteloos een vervanger je plaats innemen.

Aansluitend aan het congres is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een hapje en een drankje.