Het kan nauwelijks iemand ontgaan zijn dat de vakbonden acties aan het voorbereiden zijn en dat er een oproep ligt om op 15 maart te gaan staken. De staking geldt voor alle sectoren, dus ook voor het hbo. Het hbo heeft zijn eigen knelpunten en doelstellingen. Laat je daarover eventueel informeren door de sectorconsulenten van de AOb. Het hoofdbestuur zoekt ondersteuning bij betrokken partijen, en benadrukt daarbij dat de staking niet gericht is tegen de werkgevers, maar tegen de politiek. De Vereniging Hogescholen heeft laten weten dat de instellingsbesturen zelf moeten beoordelen hoe ze staan tegenover de staking.

Het hoofdbestuur van de AOb heeft daarom het bestuur van de VMH gevraagd de acties te ondersteunen en eventueel de instellingsbesturen daarover te benaderen. Het bestuur realiseert zich dat (medezeggenschapsraden van) de instellingen er heel verschillend over kunnen denken. Daarom heeft het bestuur besloten de instellingsbesturen niet onverkort te vragen medewerking en steun aan de acties te verlenen. In plaats daarvan willen we het faciliteren ervan (die dag bijvoorbeeld roostervrij verklaren) zo laag mogelijk in de organisatie (zo dicht mogelijk bij de werkvloer) te leggen.

We adviseren de medezeggenschapsraden om aan het instellingsbestuur te vragen om de afdelingen de ruimte te bieden zelf keuzes te maken in welke mate en hoe geregeld wordt dat medewerkers die aan de staking willen meedoen daartoe in staat gesteld worden.