De VMH organiseerde samen met de Algemene Onderwijsbond een kennissessie over functiewaardering, op dinsdag 31 oktober met Teams.

Als lid van de medezeggenschap ben je er vast al over aangesproken. De nieuwe cao hbo en de daarin gemaakte afspraken over inschaling.

   

   • Functies waarvoor een basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB) met basiskwalificatie Examinering (BKE) is vereist worden voortaan minimaal op schaal 11 gewaardeerd.

   • De oude regel ‘master vragen is 11 betalen’ komt te vervallen.

   • De hogescholen zullen zo snel mogelijk alle docentfuncties met salarisschaal 10 beoordelen en bekijken of ze in aanmerking komen voor schaal 11. Uiterlijk 1 september 2025 moeten ze dit voor elkaar hebben.

   • De functietitel ‘docent’ of ‘lecturer’ is voortaan voorbehouden aan schaal 11 of hoger.

  Veel hogescholen grijpen deze cao aan om het functiehuis onder de loep te nemen. Zorg dus dat je goed beslagen ten ijs komt. AOb bestuurder Roelf van der Ploeg heeft de ins- en outs van functiewaarderen in het hbo en de rol van de medezeggenschap bij deze cao afspraken nader toegelicht.

  Je kunt deze kennissessie over functiewaardering hier terug kijken: