Op 22 april is een kennissessie met Teams over de oudere werknemer in het HBO.

Zestor heeft een onderzoek uitgevoerd onder werknemers van 55 jaar en ouder in het hbo naar hun behoeften op het terrein van Duurzame Inzetbaarheid. Het onderzoek brengt in kaart wat werknemers van 55 jaar en ouder nodig hebben om zoveel mogelijk gezond, vitaal, bekwaam en met plezier te kunnen doorwerken tot aan hun (vervroegd) pensioen.

Op basis van de uitkomsten kunnen hogescholen beleid en gerichte ondersteuning ontwikkelen voor medewerkers van 55 jaar en ouder. Voor de werknemer van 55 jaar en ouder kan het ideeën opleveren hoe ze langer met plezier kunnen blijven werken.