HBO Medezeggenschap is de opvolger van SOM van de LSVb. Er zijn nu nieuwe bestuursleden van HBO Medezeggenschap namelijk Benjamin Velge en Espoir Gatumba, waarmee kennisgemaakt is.

Er is in oktober een overleg geweest om nader te bekijken hoe de samenwerking tussen de VMH en HBO Medezeggenschap eruit kan komen te zien.

Een gezamenlijk actiepunt zou kunnen zijn dat we streven naar een betere ondersteuning van studenten en medewerkers in de medezeggenschap. De ondersteuning van de medezeggenschap is nu heel verschillend ingericht per hogeschool.

De volgende keer bespreken we de top-5 van activiteiten die we gezamenlijk kunnen gaan ondernemen.