Op de ALV van 7 april 2021 is een werkgroep opgericht die zich bezig zou gaan houden met de kennisdeling door de VMH en het beleidsplan van de VMH. Als leden van de werkgroep hebben zich toen aangemeld Alaoui Alaoui, Annette Wind en Jaap Roose.

Het bestuur heeft op 27 mei en op 11 oktober een gesprek gevoerd met de werkgroep.

De werkgroep vindt het belangrijk dat de VMH zich richt op kennisdeling en dat de organisatie zich omvormt tot een kennisontwikkelingsorganisatie. De VMH heeft zich teveel gericht op belangenbehartiging voor medewerkers. De VMH lang bezig is geweest met de VMH: staat de VMH voor studenten of medewerkers, hoe vinden we geld voor VMH.  Er is te weinig aandacht geweest voor kennisuitwisseling. Strategische thema‚Äôs moeten centraal gesteld worden.

Er moet bovendien meer gebruik gemaakt worden van de expertise van de leden. Leden moeten meer betrokken worden, bijvoorbeeld in werkgroepen en commissies. Het gebruik van de website moet meer gestimuleerd worden. Het meerjarenplan moet beter bediscussieerd worden door de leden. De VMH moet beter communiceren over activiteiten die ondernomen worden.

We moeten een plan hebben voor de leden hoe we zaken gaan aanpakken. Er moet een jaarplan komen, dat aan de leden voorgelegd kan worden. Leden kunnen dan aangeven wat zij graag willen zien van de VMH. Kern is dat we als vereniging meer willen gaan doen aan kennisuitwisseling.

De VMH heeft een aantal middelen voor communicatie naar de leden: de website (die niet interactief is), twee keer per jaar de ALV en flitsconsulten. Je moet ook de leden activeren. Je kunt een keer per maand een lid een bepaald onderwerp laten uitwerken, bijvoorbeeld in een blog. Je kunt beter meerdere kleine activiteiten in de loop van het jaar organiseren, dan een grote.