Op 10 mei 2023 organiseert de VMH samen met HBO medezeggenschap een themabijeenkomst over studentenwelzijn.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 10 mei van 18.00 tot 22.00 uur in Utrecht in het Congresgebouw de Vereeniging op een paar minuten afstand van Utrecht Centraal.

Je kunt je aanmelden via secretariaat VMH. Er zijn genoeg plaatsen beschikbaar en het belooft een interessante en boeiende avond te worden.

Studentenwelzijn is een belangrijk onderwerp voor alle hogescholen. Een integrale aanpak is gewenst. Maar hoe geef je deze aanpak vorm?  Welke thema’s zijn hierbij van belang?

En welke hogescholen hebben al mooie stappen gezet en willen deze good practices graag delen? 

Daar gaat deze themabijeenkomst over. We starten met een spreker die deskundig is op het gebied van studentenwelzijn.

Daarna is gelegenheid tot kennisuitwisseling tussen de deelnemende hogescholen. De kennisuitwisseling vindt plaats door te verdiepen in de thema’s die het welzijn bevorderen door: het inzetten op preventie gericht op alle studenten én doelgroepgerichte interventies; een studieklimaat dat de ‘sense of belonging’ (verbondenheid en thuisvoelen) en openheid bevordert als basis voor welzijn en leren; verbetering van mentale gezondheidsvaardigheden bij studenten en deskundigheidsbevordering van medewerkers.

In een posterpresentatie geven de deelnemende centrale raden van de hogescholen aan hoe ze hun integraal beleid op het gebied van studentenwelzijn vorm hebben gegeven. Voor dit onderdeel van het programma wordt de deelnemers gevraagd deze posterpresentatie vooraf voor te bereiden.

  Programma themabijeenkomst “Studentenwelzijn”  
18:00 – 18.30  Inloop met soep en broodjes  
18.30 – 19.15Opening door Rinne Post (gespreksleider) en introductie op het onderwerp door een onderzoeker op het gebied van studentenwelzijn  
19.15 – 19.30Pauze  
19.30 – 20.00Posterpresentaties: de deelnemende centrale raden van de hogescholen geven aan hoe ze hun integraal beleid op het gebied van studentenwelzijn vorm hebben gegeven.
20.00 – 21.00Verdieping: in drie groepen worden drie thema’s aangaande studentenwelzijn besproken en vindt kennisuitwisseling plaats.  
21.00 – 22.00  Afsluitende borrel