Ambities VMH 2016-2019

De VMH heeft in haar beleidsplan vijf ambities geformuleerd voor de periode 2016-2019:

  1. Positie in het HO-netwerk verstevigen en invloed uitoefenen
  2. Ondersteuning bieden aan aangesloten leden en kenniscentrum zijn
  3. Professionaliseren van medezeggenschap
  4. Versterken betrokkenheid studenten bij de VMH
  5. Bekostiging via externe gelden

Ook interresant

Kennissessie functiewaardering

De VMH organiseert samen met de Algemene Onderwijsbond een kennissessie over functiewaardering, op: Dinsdag 31 oktober om 19.00 uur met Teams Als lid van de