Ambities VMH 2016-2019

De VMH heeft in haar beleidsplan vijf ambities geformuleerd voor de periode 2016-2019:

  1. Positie in het HO-netwerk verstevigen en invloed uitoefenen
  2. Ondersteuning bieden aan aangesloten leden en kenniscentrum zijn
  3. Professionaliseren van medezeggenschap
  4. Versterken betrokkenheid studenten bij de VMH
  5. Bekostiging via externe gelden

Ook interresant

Brief CAO onderhandelingen

Geachte leden van het College van Bestuur, Namens de studenten en medewerkers van ……………Hogeschool willen wij het volgende aan u vragen. Deze week starten de

Nieuwsbrief VMH

Het congres “de toekomst van de medezeggenschap” Met enige trots kijken we terug op het congres “de toekomst van de medezeggenschap” dat de VMH samen