Op 15 mei – voorafgaand aan de ALV – is een kennissessie over onderwijsvernieuwing.

Mark Smit, lector bij de Hogeschool Rotterdam zal een inleiding houden over onderwijsvernieuwing en medezeggenschap. Uiteraard is er daarna gelegenheid tot vragen en discussie met Mark Smit.

Aanleiding is de onderwijsvernieuwing die vorig jaar bij Fontys Hogeschool heeft plaatsgevonden en de landelijke publiciteit rond onderwijsvernieuwing. Ook bij andere hogescholen – en soms in medezeggenschapsraden – speelt de discussie over onderwijsvernieuwing.