Op 15 mei – voorafgaand aan de ALV – is een kennissessie over onderwijsvernieuwing.

Aanleiding is de onderwijsvernieuwing die vorig jaar bij Fontys Hogeschool heeft plaatsgevonden en de landelijke publiciteit rond onderwijsvernieuwing. Ook bij andere hogescholen – en soms in medezeggenschapsraden – speelt de discussie over onderwijsvernieuwing.