Symposium ‘Medezeggenschap in de komende 50 jaar’

Op donderdagmiddag 29 september 2022 organiseren de VMH en het LOVUM een symposium ín Utrecht met als werktitel ‘Hoe houden we de medezeggenschap ook de komende 50 jaar volwaardig, zichtbaar en succesvol?’

Terwijl op nationaal niveau de laatste jaren meer bevoegdheden worden toegekend aan de medezeggenschap – zoals bij de Wet versterking bestuurskracht, de Kwaliteitsafspraken en het Nationaal Programma Onderwijs – zien we op lokaal niveau zorgwekkende ontwikkelingen. Bij vrijwel alle universiteiten en hogescholen is sprake van een teruglopende opkomst bij medezeggenschapsverkiezingen en vergt het steeds grotere inspanningen om voldoende kandidaten te vinden voor de beschikbare medezeggenschapszetels.

De opzet van het symposium ziet er als volgt uit.

  • Opening
  • Plenair deel
  • Parallelle sessies van LOVUM en VMH
  • Afsluitende plenaire sessie met terugkoppeling uitkomsten workshops en discussie met het panel
  • Napraten bij de borrel