Een loonsverhoging van 2,75 procent in negen maanden tijd, een eenmalige uitkering van 880 euro en nieuw personeel met een master komt in principe in salarisschaal 11. Dat zijn belangrijke afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor de cao hbo. “Een degelijk resultaat, dat wij gaan voorleggen aan onze leden”, zegt AOb-bestuurder Douwe Dirk van der Zweep.

26 mei 2020 • Tekst van de webredactie AOb – Rob Voorwinden (AOb)

Als het onderhandelaarsakkoord wordt aangenomen door de achterban van de vakbonden en de werkgevers, loopt de cao van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. Slechts negen maanden dus. “Door de coronacrisis en de onzekere situatie rondom het pensioen kunnen we niet verder kijken dan het einde van dit kalenderjaar”, zegt AOb-bestuurder Douwe Dirk van der Zweep.
Binnen dat jaar hebben de vakbondsonderhandelaars eruit gehaald wat erin zat. “In negen maanden tijd een loonsverhoging van 2,75 procent: dat lijkt me een keurig resultaat”, zegt Van der Zweep. “We hebben ook gekozen voor een cao zonder grote verbouwingen: daar is het op dit moment de tijd niet naar.”

880 euro

Naast de loonsverhoging krijgt iedere hbo-werknemer, zo is het voorstel, een eenmalige uitkering van 880 euro. Van der Zweep: “De loonsverhoging gaat iets later in dan verwacht. Dat compenseren we – ruimschoots – met een eenmalige uitkering in juni.”
Verder is zo’n eenmalige uitkering bedoeld om de mensen in de lagere loonschalen wat extra’s te geven. Zij raken met een éénmalig vast bedrag niet achter bij collega’s, wat wel gebeurt bij een percentuele toename van het loon.

Mastergraad

Een andere belangrijke afspraak is dat, als er mensen worden aangesteld in functies waarvoor een mastergraad vereist is, zij schaal 11 krijgen aangeboden. Tot nu toe kwamen deze nieuwe medewerkers vaak in schaal 10 terecht. “Een master vragen en schaal 10 bieden kan niet meer”, zegt AOb-sectorbestuurder Roelf van der Ploeg. Deze regeling zal ongetwijfeld vragen oproepen van alle personeelsleden met een mastergraad die wel in schaal 10 zitten. “Dit gaat op de hogescholen veel discussie geven. En dat is precies onze bedoeling”, zegt Van der Ploeg.

‘Beoordelingsgesprekken waren een ritueel geworden’

Een andere afspraak uit het onderhandelaarsakkoord is een betere facilitering van de medezeggenschap. “De medezeggenschapsraden krijgen steeds meer taken”, zegt Van der Ploeg. “Daarom krijgen zij er tachtig uur per jaar bij, als ondersteuning. Ook kunnen raden meer zelf beslissen hoe zij dit geld inzetten. Er wordt meer maatwerk mogelijk.”

Periodiek

Het onderhandelaarsakkoord moet een einde maken aan het rituele circus van de beoordelingsgesprekken. Van der Ploeg: “Beoordelingsgesprekken waren een ritueel geworden met drie soorten uitkomsten: de medewerker functioneert slecht, goed of uitstekend. Afhankelijk van de uitkomst kreeg de medewerkers dan geen periodiek, de normale periodiek of twee periodieken.”

In de praktijk kreeg het overgrote deel van de medewerkers een periodiek. “Het houden van pro forma beoordelingsgesprekken hebben we afgeschaft”, zegt Van der Ploeg. “Als er geen beoordelingsgesprek plaatsvindt, krijgt de medewerker gewoon een periodiek toegekend. Uiteraard moeten er nog steeds wel functioneringsgesprekken worden gehouden. Daaraan verandert niets.”

Inzetbaarheid

Volgens het onderhandelaarsakkoord verandert er wel iets aan de uren voor duurzame inzetbaarheid die medewerkers krijgen toegekend. Deze uren moesten tot nu toe vooraf worden aangevraagd. Voortaan worden ze toegekend in de normjaartaak, en verantwoordt de werknemer achteraf waaraan ze besteed zijn.

Ook kunnen de uren voor duurzame inzetbaarheid niet langer worden opgespaard. Dit leidde vaak tot stuwmeren: veel medewerkers hebben het maximale aantal van 200 uur gespaard. Deze bestaande spaartegoeden worden zoveel mogelijk in drie jaar tijd opgemaakt, de eventuele resterende uren worden via het arbeidsvoorwaarden-keuzemenu uitgekeerd of benut voor pensioensparen.

Tijdelijk

Tot slot wordt volgens het onderhandelaarsakkoord het tijdelijke contract met uitzicht op vast zo aangepast dat er bij ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ geen verplichting meer is dit tijdelijke contract in een vast contract om te zetten. Dat ‘zwaarwegende bedrijfsbelang’ gold al op het niveau van de hele instelling, maar geldt nu ook op opleidingsniveau.

Corona

De cao heeft even op zich laten wachten, onder andere door de corona-crisis. “De onderhandelingen moesten via de webcam plaatsvinden”, zegt AOb-bestuurder Van der Zweep. “Dat maakte het wel eens lastig. Want je mist, net als in een online les, veel non-verbale communicatie. Maar uiteindelijk is het een heel nette cao geworden die we gerust durven voor te leggen aan onze leden. Hoewel ik blij zal zijn als we de volgende ronde weer live kunnen onderhandelen.”

Op 2 juni organiseert de AOb om 19.00 uur een webinar over het onderhandelaarsakkoord. Aanmelden via: rvdploeg@aob.nl

Download het hele onderhandelaarsakkoord via deze link.