Geachte leden van het College van Bestuur,

Namens de studenten en medewerkers van ……………Hogeschool willen wij het volgende aan u vragen. Deze week starten de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor medewerkers werkzaam in het HBO. De inflatie was afgelopen jaar ruim 10% en zal naar verwachting dit jaar ook bijna 4% bedragen.

Als studenten vinden wij dat onze docenten minimaal gecompenseerd moeten worden voor deze inflatie. Dit zijn voor ons de mensen die dag en nacht voor ons klaar staan, die ervoor zorgen dat wij kunnen groeien naar beginnende professionals en wij vinden het niet prettig om te weten dat de docenten financiële problemen hebben/krijgen door deze inflatie. Dit geldt trouwens ook voor de medewerkers van de ondersteunende diensten.

Vanuit de medewerkers geleding vragen wij eveneens compensatie voor de inflatie van afgelopen jaar en tevens compensatie voor de inflatie van het lopende jaar. ……………………medewerkers hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan alle veranderingen die op ons af zijn gekomen. En dit is ook nog eens bevestigd in de mailing die alle medewerkers rond de Kerstmis mochten ontvangen.

Namens de studenten en medewerkers van ……………Hogeschool vragen wij aan het CvB om de CAO onderhandelingen in te gaan met een salarisverhoging van 14%, waarbij de inflatie besteden kan worden die alle medewerkers betreft.

Namens de medewerkers                                                     Namens de studenten

Voorzitter CMR                                                                     Vicevoorzitter CMR