Het congres “de toekomst van de medezeggenschap”

Met enige trots kijken we terug op het congres “de toekomst van de medezeggenschap” dat de VMH samen met Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap (LOVUM ) op 9 november heeft georganiseerd. Met een opkomst van 150 deelnemers uit zowel het HBO, de universiteiten, ministerie en andere stakeholders was er voldoende interactie tijdens de diverse themasessies. Ook de keynote speech van Theo Bovens, voormalig gouverneur van Limburg, zorgde tijdens de borrel nog voor voldoende gespreksstof.

De vier themasessies sloten mooi aan bij de doelstelling van de VMH om door kennisuitwisseling en goede samenwerking met onze partners de medezeggenschap te versterken. Zo gaven de sessies over vernieuwing van de medezeggenschap en medezeggenschap van en voor iedereen nieuwe informatie hoe je als medezeggenschap representatief bent en veel verschillende groepen in je organisatie vertegenwoordigt, hoe je de achterban betrekt bij besluitvorming, hoe je bredere participatie bereikt en hoe om te gaan met medezeggenschap in zelforganiserende teams. De sessies over samenwerking met de vakbonden en met de politiek gaven nieuwe inzichten over hoe we met elkaar kunnen optrekken om onze gezamenlijke doelen te bereiken. De vier themasessie leverden ook een aantal actiepunten op waar we al dan niet samen met LOVUM, het LOF (Landelijk Overleg van Fracties) en HBO Medezeggenschap mee aan de slag zullen gaan.

Hoe we verder gaan met de opbrengsten van het congres

De actiepunten die we gaan oppakken zijn de volgende:
Vernieuwing en toegankelijkheid medezeggenschap

  • Vraag medewerkers en studenten om actief mee te doen op specifieke thema’s.
  • Geef laagdrempelig informatie.
  • Alleen ga je sneller, samen kom je verder.
  • Zorg dat medezeggenschap toegankelijk is voor iedereen.

Samenwerking vakbonden en politiek

  • Medezeggenschap en vakbonden moeten samen ervoor vechten dat de academische vrijheid van de docent weer terugkomt.
  • Vakbonden en medezeggenschap moeten goede afspraken maken om ervoor te zorgen dat ze in het lokaal overleg niet tegen elkaar worden uitgespeeld en studenten moeten meegenomen worden in het lokaal overleg.
  • Facilitering van de medezeggenschap moet vanuit de politiek komen op basis van input van de medezeggenschap.
  • Wie zit er bij de minister aan tafel en waarom?

Als VMH zullen we een aantal bijeenkomsten gaan organiseren om de thema’s uit de sessies over vernieuwing en toegankelijkheid van de medezeggenschap en de genoemde actiepunten te bespreken om zo tot kennisuitwisseling te komen. Dit zullen we samen gaan organiseren met onze partners.

Verder gaan we als VMH samen met LOVUM met de vakbonden om de tafel zitten om de actiepunten over samenwerking met de vakbonden handen en voeten te geven.

Tenslotte zal de VMH samen met haar partners gaan werken aan de actiepunten over samenwerking met de politiek. .

Samenwerking met de leden van de VMH

Natuurlijk kunnen we dit als VMH niet alleen, daarvoor hebben we ook jullie hulp, als leden van de VMH, nodig. Als een van de actiepunten jou aanspreekt, of als je al mooie ervaringen hebt opgedaan binnen je eigen hogeschool met een van de actiepunten, neem dan contact op met het secretariaat van de VMH en dan kijken we samen hoe we jouw ervaringen kunnen inzetten voor al onze leden.

Als VMH willen we de afstand tot onze leden kort houden. Daarom gaan we regelmatig een nieuwsbrief versturen en verder houden we de website van de VMH actueel met nieuwtjes en feiten uit de wereld van het hoger onderwijs.

Wil je reageren op deze nieuwsbrief, stuur dan een mail naar secretariaat@vmh-hbo.nl

Namens mijn collega-bestuurders Annette Wind, Gerlof Donga, Theo Cats, Taco Graafsma en onze secretaris Hans Schrijen wil ik jullie alvast fijne Kerstdagen en een gelukkig, gezond en voorspoedig nieuwjaar wensen.

Werner Eussen

Voorzitter VMH