In november 2021 hebben de VMH en LOVUM contact met elkaar gehad.
Zowel de VMH als LOVUM vinden dat de organisatie te weinig betrokken wordt door landelijke organisaties en het ministerie van OCW. Het rapport van Berenschot is ook weer zo’n voorbeeld van ‘wel over ons maar niet met ons’. De conclusie is da we als organisatie te weinig bekend zijn.

Besloten is om een gezamenlijke brief te schrijven aan minister van Engelshoven over de besteding van de 2,5 miljoen voor versterking van de medezeggenschap. In de brief wordt gemeld dat we ons als landelijke organisaties voor de medezeggenschap gepasseerd voelen. Van de 2,5 miljoen kan een deel voor subsidie voor de VMH en LOVUM gereserveerd worden.

Geconcludeerd wordt dat het goed is om als organisaties gezamenlijke acties te ondernemen. Als we de handen ineen slaan hebben we een groter organiserend vermogen. We moeten bekijken welke gezamenlijke acties we kunnen ondernemen, op welke onderwerpen en welke momenten.