Alle medezeggenschappers zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse “Dag van de Medezeggenschap 2019”. Deze dag vindt plaats op donderdag 13 juni 2019 in Utrecht, georganiseerd door de VSNU, VH, LSVb, LOVUM, VMH en het ISO. Medezeggenschappers, bestuurders en medewerkers van hoger onderwijsinstellingen uit het land komen deze middag samen om één jaar na het sectorakkoord de balans op te maken en vooral naar de toekomst te kijken. Daarnaast zal de Medezeggenschapper van het Jaar 2019 gekozen worden! Daarom vragen wij u om uw keuze voor Medezeggenschapper van het Jaar bij te voegen bij uw aanmelding. De commissie zal zowel drie HBO als WO-medezeggenschappers selecteren en middels een stemming zullen op de Dag van Medezeggenschap twee winnaars gekozen worden! Aanmelden kan binnenkort.

Het voorlopige programma is als volgt

13.00-13.30 uur: inloop

13.30-14.15 uur: plenaire opening met Jan Bogerd (collegevoorzitter Hogeschool Utrecht)

14.30-16.15 uur: deelsessies (met o.a. toekomst van de medezeggenschap & ondersteuning, verbinding tussen centrale en decentrale medezeggenschap en overdracht) 16.15-17.00 uur: terugkoppeling en verkiezing Medezeggenschapper van het Jaar (met minister van Engelshoven)

Wij hopen u allemaal donderdag 13 juni te mogen ontvangen!

In het kort: 

Wat? De Dag van de Medezeggenschap 2019

Wanneer? Donderdag 13 juni 2019, 13 uur – 17.30 uur

Waar? Padualaan 101, Utrecht (Hogeschool Utrecht)

Voor wie? Iedereen die te maken heeft met medezeggenschap (of met een passie voor medezeggenschap?)

Aanmelden? Dat kan binnenkort.