VMH-congres ‘Flexibilisering van het onderwijs’ 2018

VMH-congres ‘Flexibilisering van het onderwijs’ Op 10 oktober 2018 heeft de Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen het congres ‘Flexibilisering van het onderwijs’ georganiseerd in Utrecht. Het congres ging over de versterking van de rol van de medezeggenschap in dit complexe dossier. Het congres richtte zich op iedereen die betrokken is bij de medezeggenschap – student […]

Vertegewoordiging VMH in Landelijk Geschillencommissie Medezeggenschap

Vertegewoordiging VMH in Landelijk Geschillencommissie Medezeggenschap Er zijn twee leden die namens de VMH in de Landelijk Geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs door de minister zijn aangesteld. Hiermee is voldaan aan art. 9.39 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

ALV 15 mei 2024

Algemene Ledenvergadering 15 mei 2024 Graag nodigt het VMH-bestuur u uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 15 mei 2024 van 18.00 tot 21.00 uur. De locatie is Sint Jacobstraat 22 te Utrecht, waar de AOb-hoofdkantoor is gehuisvest. Deze ALV bestaat uit twee delen, de kennissessie over een actueel onderwerp voor de medezeggenschap en een […]

VMH en de CAO-HBO 2018

Op 21 maart 2018 hebben de VH en de vakbonden een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao-hbo die ingaat per 1 mei als de achterbannen ermee instemmen. Naast de gebruikelijke zaken wordt in het principeakkoord afspraken gemaakt over extra verantwoordelijkheden voor de medezeggenschap. Wij leggen dit graag aan u uit.

Duizenden medezeggenschappers om mening gevraagd

Duizenden medezeggenschappers om mening gevraagd Utrecht, 17 maart 2015 – Vandaag is onder alle medezeggenschappers van hogescholen en universiteiten een vragenlijst verspreid over de huidige staat van medezeggenschap. Het onderzoek is een initiatief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in samenwerking met de VSNU, Vereniging Hogescholen, Lovum, VMH, LSVb, SOM en het LOF. “Wij zijn […]

#HBOdiscours: Bezieling versus bevoogding

#HBOdiscours: Bezieling versus bevoogding 16.00 uur: Ontvangst 16.30 uur: Start debat 17.30 uur: Einde debat, aansluitend een drankje Adres:Café Millers, Plein 10, 2511 CR Den Haag (Op loopafstand van Den Haag CS) Hogescholen en universiteiten zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. Over de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven […]

VMH nieuws voortaan ook op Linkedin-groep

VMH nieuws voortaan ook op Linkedin-groep Edit Column Duplicate Column Add Column Remove Column Edit Widget Duplicate Widget Save Widget Remove Widget Voortaan zullen nieuwsberichten op de website van de VMH ook zichtbaar zijn in de (besloten) VMH-groep op Linked In. Iedereen die betrokken is bij de VMH en een account heeft op Linked In […]

Themamiddag “aan de slag met het MTO”

12 november – themamiddag “aan de slag met het MTO” Op 12 November organiseert de vereniging van medezeggenschapsraden van hogescholen (VMH) zijn halfjaarlijkse ALV met aansluitend een themabijeenkomst over het thema medewerkerstevredenheidsonderzoek en de rol van de medezeggenschap daarbij. De VMH heeft dit programma in samenwerking met Zestor  samengesteld. In de cao is afgesproken dat […]

Vergadering LSO 8 oktober 2014

vergadering LSO 8 oktober 10.30 uur te Utrecht Het landelijk secretarissenoverleg is een bijeenkomst voor ambtelijk secrtarissen van medezeggenschapsraden van hogescholen. De secretarissen van bij de VMH aangesloten MR-en ontvangen rechtstreeks een uitnodiging voor dit overleg. Heb je geen mail ontvangen, maar wil je wel graag deelnemen aan het overleg, neem dan contact op met […]

ALV en themamiddag 12 november 2014

ALV en themamiddag 12 november 2014 Edit Column Duplicate Column Add Column Remove Column Edit Widget Duplicate Widget Save Widget Remove Widget Deze nieuwsbrief is bedoeld voor (leden van) medezeggenschapsraden die zijn aangesloten bij de Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH). De nieuwsbrief is ook online te lezen via: www.vmh-hbo.nl Programma ALV 12 november 10.30u aanvang van […]