12 november - themamiddag "aan de slag met het MTO"

Op 12 November organiseert de vereniging van medezeggenschapsraden van hogescholen (VMH) zijn halfjaarlijkse ALV met aansluitend een themabijeenkomst over het thema medewerkerstevredenheidsonderzoek en de rol van de medezeggenschap daarbij. De VMH heeft dit programma in samenwerking met Zestor  samengesteld.

In de cao is afgesproken dat individuele hogescholen tweejaarlijks een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uitvoeren, voor velen bekend als het Tevredenheid Instrument Medewerkers (TIM). In het proces van de totstandkoming, de afname en de interpretatie van de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek kunnen Medezeggenschapsraden verschillende rollen spelen: als gesprekspartner voor de Colleges van Bestuur en voor de HR-afdeling, bij het formuleren van vragen en het interpreteren van de uitkomsten. Een MTO kan aanleiding zijn om een verbetertraject op te zetten voor een aantal waargenomen knelpunten op een hogeschool.

Tijdens deze themabijeenkomst komen onder meer de volgende vragen aan de orde:

–        Hoe ziet het MTO/TIM-proces eruit en waar kan de MR een rol spelen?
–        Hoe betrek je als MR medewerkers bij dit onderwerp?
–        Hoe lees en interpreteer je de uitkomsten en word je gesprekspartner
voor het College van Bestuur?

er zijn drie sprekers die een bijdrage leveren en onder leiding van de dagvoorzitter sluiten we de middag af met een paneldiscussie, waarbij wij de zaal graag betrekken.

Datum           : woensdag 12 november 2014
Tijd               : 12:30 – 16.00 uur, ontvangst met een broodje
Locatie         : Seats2Meet Utrecht,
                      Moreelse Park 65 Hoog Catharijne, Kantoren Hoog Overborch, 2e etage

Schrijf u nu in!

Inschrijving voor deze bijeenkomst kan via de Zestor site. U kunt dan tevens aangeven of u gebruik wilt maken van de lunch. Nadat wij uw aanmelding ontvangen hebben, sturen wij u een bevestiging.

Kosten
Er zijn géén kosten verbonden aan deelname aan deze bijeenkomst. Uiteraard rekenen wij, na aanmelding, wel op uw komst.

Meer weten?
Het volledige programma vindt u als bijlage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ali Müjde, projectadviseur Zestor, via telefoonnummer 070-3122180

Ook interresant

Kennissessie onderwijsvernieuwing

Op 15 mei – voorafgaand aan de ALV – is een kennissessie over onderwijsvernieuwing. Mark Smit, lector bij de Hogeschool Rotterdam zal een inleiding houden