#HBOdiscours: Bezieling versus bevoogding

16.00 uur: Ontvangst
16.30 uur: Start debat
17.30 uur: Einde debat, aansluitend een drankje

Adres:Café Millers, Plein 10, 2511 CR Den Haag
(Op loopafstand van Den Haag CS)

Hogescholen en universiteiten zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. Over de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven als ook over de doelmatige inzet van de bijbehorende gelden, leggen de hogescholen publiekelijk verantwoording af. Dat gebeurt via de openbare jaarverslagen en via externe toezichthouders als de NVAO en Inspectie. Tot zover niets mis. Verantwoording afleggen hoort bij een bestel waar hogescholen de wettelijke vrijheid hebben om het onderwijs zelf in te richten.

De laatste jaren is echter in toenemende mate een situatie ontstaan waarbij niet langer sprake is van eigen verantwoordelijkheid waarover verantwoording wordt afgelegd. Toezicht is doorgeschoten van verantwoording afleggen naar controledrift en bevoogding. Met als consequentie dat de professionele ruimte die docenten nodig hebben voor vernieuwing teniet wordt gedaan door controle, controle op controle, sturingssystemen en allerlei vormen van regulering.

Tijdens het #HBOdiscours draait het om de vraag of, en zo ja in welke mate en met welke consequenties, de bezieling in het onderwijs het (in toenemende mate?) aflegt tegen de regeldruk en controledrift van buiten. Bestuurders, docenten, studenten, politici en beleidsmakers discussiëren op 12 november onder leiding van Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, over dit thema.

Sprekers:

· Michel Rog (Tweede Kamerlid CDA, woordvoerder Hoger Onderwijs)
· Pieter Duisenberg (Tweede Kamerlid VVD, woordvoerder Hoger Onderwijs)
· Hein van Oorschot (voorzitter van het college van bestuur van NHTV Breda)
· Frans de Vijlder (lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke organisaties, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
· Paul Zevenbergen (lid van het bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie)
· Hans Schutte (directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie, ministerie van OCW)
· Patty van Asselt (kritische docent Inholland)
· LSVb/ISO

Ook interresant

Kennissessie onderwijsvernieuwing

Op 15 mei – voorafgaand aan de ALV – is een kennissessie over onderwijsvernieuwing. Mark Smit, lector bij de Hogeschool Rotterdam zal een inleiding houden