Duizenden medezeggenschappers om mening gevraagd

Utrecht, 17 maart 2015 – Vandaag is onder alle medezeggenschappers van hogescholen en universiteiten een vragenlijst verspreid over de huidige staat van medezeggenschap. Het onderzoek is een initiatief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in samenwerking met de VSNU, Vereniging Hogescholen, Lovum, VMH, LSVb, SOM en het LOF. “Wij zijn ontzettend trots dat na maanden intensief overleg nu een start is gemaakt met zo’n breed gedragen onderzoek zodat verbeteringen plaats kunnen vinden waar nodig”, aldus ISO-bestuurslid Rosanne Broekhuizen.

Uit eerder onderzoek van LSVb , LOF en SOM kwam naar voren dat verschillen bestaan in de facilitering van medezeggenschapsorganen op hogescholen en universiteiten. Ook concludeerde het ISO in ‘Goede medezeggenschap is mensenwerk’ dat een goede cultuur essentieel is voor de werking van inspraak op instellingen. De medezeggenschapsmonitor zal een beeld geven van de medezeggenschapscultuur en de medezeggenschapsfaciliteiten op hogescholen en universiteiten. Rosanne Broekhuizen:  “Uniek aan dit onderzoek is dat we het drie jaar uitvoeren, zo monitoren we daadwerkelijk of de nodige verbeteringen plaatsvinden”.

De onderzoeksresultaten worden op de landelijke Dag van de Medezeggenschap (woensdag 17 juni) gepresenteerd en overhandigd aan minister Bussemaker. Ook op het kennisplatform medezeggenschap zullen de resultaten te volgen zijn. Rosanne Broekhuizen: “Verbeteringen moeten uiteindelijk op hogescholen en universiteiten zelf plaatsvinden, maar ook op landelijk niveau zullen we kijken wat nodig is. Juist daarom faciliteren we het gesprek over de kansen die uit de monitor blijken op de landelijke Dag van de Medezeggenschap”.

Ook interresant

Hoofdpunten van de cao hbo

Elke hogeschool biedt werknemers de mogelijkheid om zich fiscaal voordelig te verzekeren tegen het Anw-gat (Algemene nabestaandenwet). Ex-werknemers worden bij hun re-integratie alleen begeleid door

Dag van de medezeggenschap 2019

Alle medezeggenschappers zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse “Dag van de Medezeggenschap 2019”. Deze dag vindt plaats op donderdag 13 juni 2019 in Utrecht,

Loket kwaliteitsafspraken

In april 2018 hebben OCW, ISO, LSVb, Vereniging Hogescholen en VSNU een sectorakkoord gesloten voor het hbo en het wo. In dat sectorakkoord is onder