Duizenden medezeggenschappers om mening gevraagd

Utrecht, 17 maart 2015 – Vandaag is onder alle medezeggenschappers van hogescholen en universiteiten een vragenlijst verspreid over de huidige staat van medezeggenschap. Het onderzoek is een initiatief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in samenwerking met de VSNU, Vereniging Hogescholen, Lovum, VMH, LSVb, SOM en het LOF. “Wij zijn ontzettend trots dat na maanden intensief overleg nu een start is gemaakt met zo’n breed gedragen onderzoek zodat verbeteringen plaats kunnen vinden waar nodig”, aldus ISO-bestuurslid Rosanne Broekhuizen.

Uit eerder onderzoek van LSVb , LOF en SOM kwam naar voren dat verschillen bestaan in de facilitering van medezeggenschapsorganen op hogescholen en universiteiten. Ook concludeerde het ISO in ‘Goede medezeggenschap is mensenwerk’ dat een goede cultuur essentieel is voor de werking van inspraak op instellingen. De medezeggenschapsmonitor zal een beeld geven van de medezeggenschapscultuur en de medezeggenschapsfaciliteiten op hogescholen en universiteiten. Rosanne Broekhuizen:  “Uniek aan dit onderzoek is dat we het drie jaar uitvoeren, zo monitoren we daadwerkelijk of de nodige verbeteringen plaatsvinden”.

De onderzoeksresultaten worden op de landelijke Dag van de Medezeggenschap (woensdag 17 juni) gepresenteerd en overhandigd aan minister Bussemaker. Ook op het kennisplatform medezeggenschap zullen de resultaten te volgen zijn. Rosanne Broekhuizen: “Verbeteringen moeten uiteindelijk op hogescholen en universiteiten zelf plaatsvinden, maar ook op landelijk niveau zullen we kijken wat nodig is. Juist daarom faciliteren we het gesprek over de kansen die uit de monitor blijken op de landelijke Dag van de Medezeggenschap”.

Ook interresant

ALV 19 januari 2022

De volgende Algemene Ledenvergadering van de VMH is op 19 januari 2022. De ALV wordt gehouden met Teams en is van 19.00 tot 21.00 uur.

VMH en LOVUM

In november 2021 hebben de VMH en LOVUM contact met elkaar gehad.Zowel de VMH als LOVUM vinden dat de organisatie te weinig betrokken wordt door

HBO Medezeggenschap

HBO Medezeggenschap is de opvolger van SOM van de LSVb. Er zijn nu nieuwe bestuursleden van HBO Medezeggenschap namelijk Benjamin Velge en Espoir Gatumba, waarmee