Welkom op de site van de Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH).

De VMH is een platform voor alle centrale medezeggenschapsraden in het hoger beroepsonderwijs voor het verbeteren van kwaliteit van bestuur, organisatie en onderwijs in het HBO.