VMH-congres ‘Flexibilisering van het onderwijs’ 2018

VMH-congres ‘Flexibilisering van het onderwijs’ Op 10 oktober 2018 heeft de Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen het congres ‘Flexibilisering van het onderwijs’ georganiseerd in Utrecht. Het congres ging over de versterking van de rol van de medezeggenschap in dit complexe dossier. Het congres richtte zich op iedereen die betrokken is bij de medezeggenschap – student […]

ALV 15 mei 2024

Algemene Ledenvergadering 15 mei 2024 Graag nodigt het VMH-bestuur u uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 15 mei 2024 van 18.00 tot 21.00 uur. De locatie is Sint Jacobstraat 22 te Utrecht, waar de AOb-hoofdkantoor is gehuisvest. Deze ALV bestaat uit twee delen, de kennissessie over een actueel onderwerp voor de medezeggenschap en een […]

Hoger Onderwijs voor een leven lang Leren

Joseph Kessels heeft een lezenswaardig artikel geschreven:’Flexibel Hoger Onderwijs voor volwassenen. Maakt het hoger onderwijs er werk van?’ Het was zijn inleiding bij het Forum Debat Andragologie aan de Universiteit van Amsterdam, 12 maart 2015.

Algemene Ledenvergadering 18 juni 2018

Hier kunt u een impressie van de ALV gehouden op 18 juni 2018 vinden. Wij denken voor u een buitengewoon interessant inhoudelijk programma te hebben samengesteld, die zowel voor leden als niet-leden toegankelijk is geweest