VMH-congres ‘Flexibilisering van het onderwijs’ 2018

VMH-congres ‘Flexibilisering van het onderwijs’ Op 10 oktober 2018 heeft de Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen het congres ‘Flexibilisering van het onderwijs’ georganiseerd in Utrecht. Het congres ging over de versterking van de rol van de medezeggenschap in dit complexe dossier. Het congres richtte zich op iedereen die betrokken is bij de medezeggenschap – student […]

ALV 20 november 2018

  Algemene Ledenvergadering 20 november 2018 Geachte VMH-leden en niet-leden, Graag nodigt het VMH-bestuur u uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 20 november 2018 van 16.00-19.30 uur. De locatie is Sint Jacobstraat 22 te Utrecht, waar de AOb-hoofdkantoor is gehuisvest. Wij zijn dus te gast bij de AOb vakbond. Deze ALV bestaat uit twee […]

Hoger Onderwijs voor een leven lang Leren

Joseph Kessels heeft een lezenswaardig artikel geschreven:’Flexibel Hoger Onderwijs voor volwassenen. Maakt het hoger onderwijs er werk van?’ Het was zijn inleiding bij het Forum Debat Andragologie aan de Universiteit van Amsterdam, 12 maart 2015.

Algemene Ledenvergadering 18 juni 2018

Hier kunt u een impressie van de ALV gehouden op 18 juni 2018 vinden. Wij denken voor u een buitengewoon interessant inhoudelijk programma te hebben samengesteld, die zowel voor leden als niet-leden toegankelijk is geweest