Bonden zetten in op 6 procent salarisverhoging voor hbo-personeel

Een loonsverhoging van 6 procent voor alle hbo-medewerkers en een teruggave van de helft van de eerste jaarlijkse contributie als je in oktober lid wordt bij een vakbond. Daarop zetten de bonden in bij de onderhandelingen voor een nieuwe cao in het hbo.  Vanochtend wisselden de cao-onderhandelaars de inzet uit met de Vereniging Hogescholen (VH) […]

Kennissessie onderwijsvernieuwing

Op 15 mei – voorafgaand aan de ALV – is een kennissessie over onderwijsvernieuwing. Mark Smit, lector bij de Hogeschool Rotterdam zal een inleiding houden over onderwijsvernieuwing en medezeggenschap. Uiteraard is er daarna gelegenheid tot vragen en discussie met Mark Smit. Aanleiding is de onderwijsvernieuwing die vorig jaar bij Fontys Hogeschool heeft plaatsgevonden en de […]

Kennissessie over de oudere werknemer

In april is een kennissessie met Teams over de oudere werknemer in het HBO. Zestor heeft een onderzoek uitgevoerd onder werknemers van 55 jaar en ouder in het hbo naar hun behoeften op het terrein van Duurzame Inzetbaarheid. Het onderzoek brengt in kaart wat werknemers van 55 jaar en ouder nodig hebben om zoveel mogelijk gezond, […]

Dag van de Medezeggeschap 27 mei 2024

Op maandag 27 mei 2024 is de Dag van Medezeggenschap in Amersfoort. Het ISO, de VH, UNL, LSVb, LOF, VMH en LOVUM hebben ook dit jaar de Dag van de Medezeggenschap georganiseerd. De dag staat traditiegetrouw in teken van de resultaten van de tweejaarlijkse medezeggenschapsmonitor. Tijdens deze dag zullen we in gesprek gaan met interessante […]

‘Te vaak zie je dat bestuurders bepalen hoe het onderwijs eruit moet zien’

Hoe voorkom je onvrede over onderwijsvernieuwingen? Begin bij de basis, neem de medezeggenschap serieuzer. Dat bepleit Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks), die er een motie over indiende. β€˜Te vaak is het: dit gaan we veranderen, hier tekenen alsjeblieft.’ In het hoger onderwijs vernieuwen heel veel opleidingen, vaak met als argument dat de maatschappij erom vraagt. […]

Kennissessie functiewaardering

De VMH organiseerde samen met de Algemene Onderwijsbond een kennissessie over functiewaardering, op dinsdag 31 oktober met Teams. Als lid van de medezeggenschap ben je er vast al over aangesproken. De nieuwe cao hbo en de daarin gemaakte afspraken over inschaling. Veel hogescholen grijpen deze cao aan om het functiehuis onder de loep te nemen. […]

Het nieuwe pensioenstelsel en de informatieplicht van werkgevers

De werkgever moet zich inspannen voldoende informatie te verstrekken over de pensioenregeling. Het meest voor de hand liggend daarbij is om een overzicht te maken van de verschillen tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling. Dit zal echter geen sinecure worden, schrijven Hans van Meerten en Martine Lem. Indien werkgevers niet op de hoogte zijn van […]

Toekomstverkenningen HBO-onderwijs

De werkgevers hebben een aantal toekomstverkenningen voor de sectoren in het HBO-onderwijs laten uitvoeren. Sectorplan kunstonderwijs Sectoragenda HBO-kunstonderwijs 2021 – 2025 is te downloaden op: https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/213/original/Sectoragenda_Hbo_Kunstonderwijs_2021-2025_inclusief_Feiten_en_Cijfers.pdf?1621431447 Sectorplan Hogere Sociale Studies Sociaal in beweging Empowerment van de sociaal professional als fundament Advies van de verkenningscommissie Hogere Sociale Studies. Uitgave: Vereniging Hogescholen is te downloaden op: https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/340/original/Sociaal_in_beweging_-_Advies_verkenningscie._HSS_-_def..pdf?1661427765 […]

Themabijeenkomst studentenwelzijn

Op 10 mei 2023 organiseert de VMH samen met HBO medezeggenschap een themabijeenkomst over studentenwelzijn. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 10 mei van 18.00 tot 22.00 uur in Utrecht in het Congresgebouw de Vereeniging op een paar minuten afstand van Utrecht Centraal. Je kunt je aanmelden via secretariaat VMH. Er zijn genoeg plaatsen beschikbaar […]