Toekomstverkenningen HBO-onderwijs

De werkgevers hebben een aantal toekomstverkenningen voor de sectoren in het HBO-onderwijs laten uitvoeren. Sectorplan kunstonderwijs Sectoragenda HBO-kunstonderwijs 2021 – 2025 is te downloaden op: https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/213/original/Sectoragenda_Hbo_Kunstonderwijs_2021-2025_inclusief_Feiten_en_Cijfers.pdf?1621431447 Sectorplan Hogere Sociale Studies Sociaal in beweging Empowerment van de sociaal professional als fundament Advies van de verkenningscommissie Hogere Sociale Studies. Uitgave: Vereniging Hogescholen is te downloaden op: https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/340/original/Sociaal_in_beweging_-_Advies_verkenningscie._HSS_-_def..pdf?1661427765 […]

Themabijeenkomst studentenwelzijn

Op 10 mei 2023 organiseert de VMH samen met HBO medezeggenschap een themabijeenkomst over studentenwelzijn. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 10 mei van 18.00 tot 22.00 uur in Utrecht in het Congresgebouw de Vereeniging op een paar minuten afstand van Utrecht Centraal. Je kunt je aanmelden via secretariaat VMH. Er zijn genoeg plaatsen beschikbaar […]

ALV 19 juni 2023

De Algemene Ledenvergadering van de VMH is op maandag 19 juni 2023. De ALV is bij vergadercentrum Domstad in Utrecht. Vanaf 17.30 uur staan bij de inloop de koffie, thee en broodjes klaar. De ALV wordt om 21.00 uur traditioneel afgesloten met een borrel. Het programma start met het inhoudelijke gedeelte over het taakbelastingsbeleid en […]

Animo voor medezeggenschap holt hard achteruit in het hoger onderwijs. ‘Het is code rood’

Het hoger onderwijs kampt met een inspraakcrisis. Een groot deel van de instellingen kampt met lage opkomstcijfers of een gebrek aan kandidaten voor medezeggenschapsraden. Even zag het er naar uit dat er op de Vrije Universiteit in Amsterdam dit jaar geen verkiezingen zouden zijn. Begin maart kiezen medewerkers traditiegetrouw een nieuwe centrale ondernemingsraad, maar een […]

Landelijke organisaties medezeggenschap slaan handen in elkaar

De vier landelijke organisaties die de medezeggenschap binnen het Hoger Onderwijs vertegenwoordigen hebben de handen in elkaar geslagen. “Het is niet correct dat er door de politiek steeds over ons wordt gepraat, maar zelden met ons. Dit is onwenselijk omdat er zo voorbij wordt gegaan aan onze expertise, die nodig is om tot besluiten te […]

Brief CAO onderhandelingen

Geachte leden van het College van Bestuur, Namens de studenten en medewerkers van ……………Hogeschool willen wij het volgende aan u vragen. Deze week starten de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor medewerkers werkzaam in het HBO. De inflatie was afgelopen jaar ruim 10% en zal naar verwachting dit jaar ook bijna 4% bedragen. Als studenten […]

Nieuwsbrief VMH

Het congres “de toekomst van de medezeggenschap” Met enige trots kijken we terug op het congres “de toekomst van de medezeggenschap” dat de VMH samen met Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap (LOVUM ) op 9 november heeft georganiseerd. Met een opkomst van 150 deelnemers uit zowel het HBO, de universiteiten, ministerie en andere stakeholders was er […]

Is er nog toekomst voor medezeggenschap in het hoger onderwijs?

De medezeggenschap in het hoger onderwijs staat onder zware druk. Opkomstcijfers bij verkiezingen laten al jaren een daling zien en bij meerdere universiteiten en hogescholen zien we inmiddels cijfers beneden de 10%. Bovendien kost het steeds meer moeite studenten en medewerkers te vinden die een deel van hun tijd en energie aan de medezeggenschap willen […]

Actiepunten uit de vier sessies congres

Actiepunten Vernieuwing medezeggenschap Actiepunten Medezeggenschap en vakbonden Actiepunten Medezeggenschap van en voor iedereen Actiepunten Medezeggenschap en politiek