Dag van de Medezeggenschap 23 mei 2022

Op 23 mei 2022 was de Dag van Medezeggenschap in Amersfoort. Het ISO, de VH, UNL, LSVb, LOF, VMH en LOVUM hebben ook dit jaar de Dag van de Medezeggenschap georganiseerd. De dag stond traditiegetrouw in teken van de resultaten van de tweejaarlijkse medezeggenschapsmonitor. Tijdens deze dag zullen we in gesprek gaan met de Minister […]

Kennissessies VMH in 2022

De VMH organiseert een aantal kennissessies per jaar waar een expert wordt uitgenodigd en waar de raden kennis uitwisselen over het onderwerp dat centraal staat.Onderstaand een overzicht van kennissessie die vanuit de VMH worden ingepland voor 2022. Deze zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het raadplegen van een aantal leden. Uiteraard kunnen er onderwerpen […]

Symposium ‘Medezeggenschap in de komende 50 jaar’

Op donderdagmiddag 29 september 2022 organiseren de VMH en het LOVUM een symposium ín Utrecht met als werktitel ‘Hoe houden we de medezeggenschap ook de komende 50 jaar volwaardig, zichtbaar en succesvol?’ Terwijl op nationaal niveau de laatste jaren meer bevoegdheden worden toegekend aan de medezeggenschap – zoals bij de Wet versterking bestuurskracht, de Kwaliteitsafspraken […]

ALV 16 juni 2022

De volgende Algemene Ledenvergadering van de VMH is op 16 juni 2022. De ALV wordt gehouden met Teams en is van 19.30 tot 21.00 uur. De agenda en de stukken ontvang je in de week voor de ALV wanneer je je hebt aangemeld bij secretariaat@vmh-hbo.nl De agenda voor de ALV is als volgt: Vaststellen agenda […]

VMH en LOVUM

In november 2021 hebben de VMH en LOVUM contact met elkaar gehad. Zowel de VMH als LOVUM vinden dat de organisatie te weinig betrokken wordt door landelijke organisaties en het ministerie van OCW. Het rapport van Berenschot is ook weer zo’n voorbeeld van ‘wel over ons maar niet met ons’. De conclusie is da we […]

HBO Medezeggenschap

HBO Medezeggenschap is de opvolger van SOM van de LSVb. Er zijn nu nieuwe bestuursleden van HBO Medezeggenschap namelijk Benjamin Velge en Espoir Gatumba, waarmee kennisgemaakt is. Er is in oktober een overleg geweest om nader te bekijken hoe de samenwerking tussen de VMH en HBO Medezeggenschap eruit kan komen te zien. Een gezamenlijk actiepunt […]

Werkgroep kennisdeling

Op de ALV van 7 april 2021 is een werkgroep opgericht die zich bezig zou gaan houden met de kennisdeling door de VMH en het beleidsplan van de VMH. Als leden van de werkgroep hebben zich toen aangemeld Alaoui Alaoui, Annette Wind en Jaap Roose. Het bestuur heeft op 27 mei en op 11 oktober […]

Brief aan mevrouw Van Engelshoven

Geachte mevrouw Van Engelshoven, De medezeggenschap in het onderwijs staat sinds enkele jaren nadrukkelijk in de belangstelling van de politiek en dat niet alleen vanwege de Wet versterking bestuurskracht. Het heeft ook te maken met de introductie van speciale programma’s gericht op de kwaliteit en continuïteit van onderwijs, zoals de Kwaliteitsafspraken en recentelijk het Nationaal […]

Besluitvorming coronatoegangsbewijs hoger onderwijs

Besluitvorming over coronatoegangsbewijs in het Hoger Onderwijs De Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH) is bezorgd naar aanleiding van berichtgeving over een wetsvoorstel dat invoering van een coronatoegangsbewijs voor het onderwijs mogelijk moet maken zonder dat dit wordt voorgelegd aan de medezeggenschap. Wij zijn verbaasd dat het kabinet hiermee ingaat tegen de wens van de […]

Cao hbo 2,75 procent loonsverhoging

Een loonsverhoging van 2,75 procent in negen maanden tijd, een eenmalige uitkering van 880 euro en nieuw personeel met een master komt in principe in salarisschaal 11. Dat zijn belangrijke afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor de cao hbo. “Een degelijk resultaat, dat wij gaan voorleggen aan onze leden”, zegt AOb-bestuurder Douwe Dirk van der Zweep. […]