Het gaat helemaal niet goed met de medezeggenschap in het hoger onderwijs

Slechts 5,4% bedroeg de opkomst bij de laatste verkiezingen voor studentleden van de medezeggenschap aan de Erasmus Universiteit. Bij hogeschool Fontys stemde bij de laatste verkiezingen maar een kwart van de medewerkers en van de studenten slechts 2%. Eerder dit jaar lieten twee studentenpartijen aan de Universiteit Utrecht weten niet aan de verkiezingen deel te […]

Nieuwsbrief 3 Congres ‘De toekomst van de medezeggenschap’

Op 9 november is het zover, zorg dat je erbij bent! Dan is het congres “de toekomst van de medezeggenschap”. In het congrescentrum Domstad te Utrecht staat op woensdagmiddag het thema “de toekomst van de medezeggenschap” centraal. Heb jij je al aangemeld voor dit congres dan volgt hieronder het programma. Heb jij je nog niet […]

Nieuwsbrief 2 Congres ‘De toekomst van de medezeggenschap’

Het congres “De toekomst van de medezeggenschap” is georganiseerd door het LOVUM (Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap) en de VMH (Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen) en zal plaatsvinden op 9 november 2022 vanaf 13.00 uur in het Vergadercentrum Domstad in Utrecht. Adres: Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht. Inmiddels hebben zich al ruim honderd deelnemers aangemeld en […]

Nieuwsbrief 1 Congres ‘De toekomst van de medezeggenschap’

Het congres “De toekomst van de medezeggenschap” is georganiseerd door het LOVUM (Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap) en de VMH (Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen) en zal plaatsvinden op woensdagmiddag 9 november 2022 vanaf 13.00 uur in het Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht. Het programma van het congres is inmiddels definitief. Graag willen we in […]

Dag van de Medezeggenschap 23 mei 2022

Op 23 mei 2022 was de Dag van Medezeggenschap in Amersfoort. Het ISO, de VH, UNL, LSVb, LOF, VMH en LOVUM hebben ook dit jaar de Dag van de Medezeggenschap georganiseerd. De dag stond traditiegetrouw in teken van de resultaten van de tweejaarlijkse medezeggenschapsmonitor. Tijdens deze dag zullen we in gesprek gaan met de Minister […]

Kennissessies VMH in 2022

De VMH organiseert een aantal kennissessies per jaar waar een expert wordt uitgenodigd en waar de raden kennis uitwisselen over het onderwerp dat centraal staat.Onderstaand een overzicht van kennissessie die vanuit de VMH worden ingepland voor 2022. Deze zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het raadplegen van een aantal leden. Uiteraard kunnen er onderwerpen […]

Congres ‘De toekomst van de medezeggenschap’

Heeft de medezeggenschap in het hoger onderwijs nog toekomst? Zijn er andere vormen van medezeggenschap mogelijk? Moet er meer commitment komen van bestuurders voor de medezeggenschap? Is medezeggenschap een recht of een plicht? Op welke manier kan de medezeggenschap de achterban bij het proces van medezeggenschap betrekken? Hoe wordt medezeggenschap aantrekkelijker voor medewerkers en studenten? […]

ALV 16 juni 2022

De volgende Algemene Ledenvergadering van de VMH is op 16 juni 2022. De ALV wordt gehouden met Teams en is van 19.30 tot 21.00 uur. De agenda en de stukken ontvang je in de week voor de ALV wanneer je je hebt aangemeld bij secretariaat@vmh-hbo.nl De agenda voor de ALV is als volgt: Vaststellen agenda […]

VMH en LOVUM

In november 2021 hebben de VMH en LOVUM contact met elkaar gehad. Zowel de VMH als LOVUM vinden dat de organisatie te weinig betrokken wordt door landelijke organisaties en het ministerie van OCW. Het rapport van Berenschot is ook weer zo’n voorbeeld van ‘wel over ons maar niet met ons’. De conclusie is da we […]

HBO Medezeggenschap

HBO Medezeggenschap is de opvolger van SOM van de LSVb. Er zijn nu nieuwe bestuursleden van HBO Medezeggenschap namelijk Benjamin Velge en Espoir Gatumba, waarmee kennisgemaakt is. Er is in oktober een overleg geweest om nader te bekijken hoe de samenwerking tussen de VMH en HBO Medezeggenschap eruit kan komen te zien. Een gezamenlijk actiepunt […]