nieuwsbrief VMH februari 2014

Nieuwsbrief VMH

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor (leden van) medezeggenschapsraden die zijn aangesloten bij de Vereniging van Medezeggenshapsraden van Hogescholen (VMH). De links verwijzen door naar de ledenpagina’s van de website VMH. Daarvoor is  inloggen nodig. De nieuwsbrief is ook online te lezen via: www.vmh-hbo.nl

Versterken van de Tegenspraak – Theo de Wit

Theo de Wit schrijft een opinierende bijdrage over de ontwikkelingen van het komende kalenderjaar. Het bestuur van de VMH wil inzetten op het organiseren van tegenspraak en heeft daarvoor een eerste zet gedaan, namelijk het schrijven van een brief aan de Minister. Lees meer over de ontwikkelingen binnen de VMH in de voorzittersbijdrage.

Terugblik op themamiddag 14 november ‘versterking besturing’

Op 14 november jl. was de themamiddag over de vraag op welke manier medezeggenschap een bijdrage kan leveren aan de versterking van de besturing in het HBO. Tijdens de middag hebben we het gehad over facilitering van de medezeggenschap, maar ook over de manier waarop raden gebruik maken van hun bevoegdheden bij de begroting. Een concreet onderwerp dat door de Minister is aangesneden. We maakten een samenvatting van de middag en schreven de minister een brief.

Bestuurskandidaten VMH gezocht! studenten & personeelsleden

De kracht van de VMH is dat zij belangen van zowel studenten als medewerkers behartigt. Die gezamenlijkheid verstekt het geluid van de VMH. in het bestuur wordt de stem van de student echter maar door 1 persoon vertegenwoordigd.We zien dat graag anders. Ken je iemand die geschikt is voor zo’n rol of ben je zelf geinteressseerd in een bestuursfunctie, neem dan contact op met Niels Holswilder (Hogeschool Roterdam), studentlid van het VMH-bestuur. We zijn op zoek naar jou! n.holswilder@gmail.com

 Een impressie van de Zestordag professionele ruimte

Taco Graafsma, Saxion, bezocht de zestordag over professionele ruimte en schreef op verzoek van de VMH een korte impressie“Als je als team merkt dat er belemmeringen zijn om te komen tot de gewenste kwaliteit moet je uitzoeken waar de schoen wringt. In de praktijk blijkt het vaak niet zozeer om de ruimte van de docenten te gaan, maar om randvoorwaardelijke zaken. Daar moeten dan oplossingen voor gezocht worden. Het verschil in perspectief tussen bestuur en docententeam blijkt ook nog wel eens oorzaak te zijn van ervaren knelpunten. Zorg er dan voor dat de verschillen bespreekbaar zijn.”

Themamiddag 16 april 2014 –  (de)centrale medezeggenschap en de informatiekloof                   

Afgelopen jaar zijn een paar flitsconsulten gepresenteerd die gingen over bevoegdheden van decentrale raden en de verhoudingen tussen centrale medezeggenschap, deelraden en opleidingscommissies. Het bestuur VMH heeft mede naar aanleiding daarvan besloten om de volgende themamiddag (op 16 april) over dit onderwerp te houden. De aftrap gebeurt met een flitsconsult onder de VMH-leden om te inventariseren welke items bij dit thema spelen. Een belangrijk thema zal in ieder geval zijn de zogenoemde ‘informatiekloof’ tussen zeggenschap en medezeggenschap.

met vriendelijke groet,

Bestuur VMH

Ook interresant

Kennissessie onderwijsvernieuwing

Op 15 mei – voorafgaand aan de ALV – is een kennissessie over onderwijsvernieuwing. Mark Smit, lector bij de Hogeschool Rotterdam zal een inleiding houden