Uitnodiging ALV en themamiddag 16 april 2014

Uitnodiging ALV en themamiddag 16 april 2014

Op 16 april is er een ALV van de VMH. Hierbij treft u de agenda voor deze vergadering aan:140328 -uitnodiging ALV en themamiddag 16apr14

Aansluitend aan de ALV is een themamiddag georganiseerd. De bijeenkomst is bedoeld voor voorzitters en leden van de Ondernemingsraad, Studentenraad of Medezeggenschapsraad van de hogescholen. De bijeenkomst is daarnaast ook voor alle andere geïnteresseerden die betrokken zijn bij (mede)zeggenschap in het HBO.Tijdens de themamiddag bespreken we twee onderwerpen.

de verhouding centrale-decentrale medezeggenschap In theorie is de taakverdeling tussen de centrale medezeggenschap en de deelraden (factulteitsraden, academieraden, etc) goed geregeld. In de wet wordt daar de nodige aandacht aan besteed. In de praktijk is het vaak nog niet zo eenvoudig hoe je de ‘centrale MR’ en de deelraden goed in positie kunt krijgen, zodat de medezeggenschap ook goed zijn werk kan doen. Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden gaan we in gesprek over dit onderwerp.

ontwikkelingen rondom het deeltijdonderwijs Zeer recent leverde de commissie Rinnooy Kan zijn advies af aan de minister. Wat zich al aftekende, blijkt nu op papier te staan: een onderzoek naar vraaggefinancierd hoger onderwijs. Tijdens de themamiddag zullen we ideeën en standpunten uitwisselen en, waar mogelijk, komen met aanbevelingen richting Vereniging Hogescholen en politiek.

Kerngegevens

Woensdag 16 april
Aanvang ALV: 10.30u
Lunch: 12.15u
Aanvang themamiddag: 13.15u
Sluiting 17.00u einde programma, aansluitend een borrel
Christelijke Hogeschool Ede,Oude Kerkweg 100 te Ede

Voor vervoersaanwijzingen: routes naar CHE

Ook interresant

Hoofdpunten van de cao hbo

Elke hogeschool biedt werknemers de mogelijkheid om zich fiscaal voordelig te verzekeren tegen het Anw-gat (Algemene nabestaandenwet). Ex-werknemers worden bij hun re-integratie alleen begeleid door

Dag van de medezeggenschap 2019

Alle medezeggenschappers zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse “Dag van de Medezeggenschap 2019”. Deze dag vindt plaats op donderdag 13 juni 2019 in Utrecht,

Loket kwaliteitsafspraken

In april 2018 hebben OCW, ISO, LSVb, Vereniging Hogescholen en VSNU een sectorakkoord gesloten voor het hbo en het wo. In dat sectorakkoord is onder