ALV en themamiddag 12 november 2014

 • Edit Column
 • Duplicate Column
 • Add Column
 • Remove Column
 
 • Edit Widget
 • Duplicate Widget
 • Save Widget
 • Remove Widget

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor (leden van) medezeggenschapsraden die zijn aangesloten bij de Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH). De nieuwsbrief is ook online te lezen via: www.vmh-hbo.nl

Programma ALV 12 november

10.30u aanvang van de ALV
12.30u lunch
13.15u aanvang themamiddag Zestor/VMH

ALV en themamiddag vinden plaats bij Seats to Meet (Routebeschrijving Seats2meet) te Utrecht.

Het verzoek is om je aan te melden voor deze dag. Dat kan via de website van Zestor. Je kunt daar ook aangeven of je deel wilt nemen aan de lunch. Je ontvangt van Zestor een bevestiging.

Algemene Ledenvergadering VMH

Op woensdag 12 november organiseert de VMH zijn najaars-ALV. De vergaderstukken zullen twee weken voorafgaand aan de ALV via email onder de leden worden verspreid.Tijdens deze ledenvergadering zal onder anderen een nieuw bestuur worden  gekozen. Het huidige bestuur treedt af per 1 januari 2015. Leden van de VMH wordt gevraagd om op zoek te gaan naar geschikte kandidaten voor het bestuur. Kandidaten dienen als MR-lid te zijn afgevaardigd naar de ALV van 12 november of door de voorzitter van de plaatselijke MR te zijn gemandateerd om als niet MR-lid bij de ALV VMH aanwezig te kunnen zijn. Van de huidige bestuursleden zal het grootste deel zich niet opnieuw verkiesbaar stellen.

Het bestuur ontvangt bij voorkeur voor 1 november de namen van kandidaat-bestuursleden. Het is dan mogelijk om de namen mee te sturen met de vergaderstukken. Kandidaten kun je melden via secretariaat@vmh-hbo.nl.

Themamiddag Zestor/VMH over MTO en medezeggenschap

In de cao is afgesproken dat individuele hogescholen tweejaarlijks een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uitvoeren, voor velen bekend als het Tevredenheid Instrument Medewerkers (TIM). In deze bijeenkomst gaan we in op het medewerkertevredenheidsonderzoek in het hbo en de rol van de medezeggenschap daarbij.

Tijdens deze middag komen onder meer de volgende vragen aan de orde:

 • Hoe ziet het MTO/TIM-proces eruit en waar kan de MR een rol spelen?
 • Hoe betrek je als MR medewerkers bij dit onderwerp?
 • Hoe lees en interpreteer je de uitkomsten en word je gesprekspartner voor het College van Bestuur?

zie voor een volledig programma deze bijlage

Sprekers

 • Theo de Wit, voorzitter van de Landelijke vereniging van Medezeggen-schapsraden hbo, gaat in op de rol van de MR bij het MTO-proces.
 • Het merendeel van de hogescholen schakelt, bij de uitvoering van het MTO, Integron in. Dennis Went, projectmanager bij Integron, neemt u mee in de ins- en outs van het MTO-proces en de mogelijke rol van de MR hierbij.
 • Wim Nas, docent bij de Hogeschool van Rotterdam en lid van de MR, geeft een korte uiteenzetting over hoe de MR een actieve rol heeft gespeeld in het MTO-proces binnen de Hogeschool Rotterdam.

Interactieve discussie

Onder leiding van de dagvoorzitter sluiten we de middag af met een paneldiscussie, waarbij wij de zaal graag betrekken.

Schrijf je nú in!

Inschrijven voor deze bijeenkomst kan tot en met 4 November (via Zestor). Je kunt daarbij aangeven of u gebruik wilt maken van de lunch. Nadat wij je aanmelding ontvangen hebben, stuurt Zestor een bevestiging. Er zijn geen kosten verbonden aan inschrijving.

Meer weten?

Voor meer informatie over de themamiddag kun je contact opnemen met Ali Müjde, projectadviseur Zestor, telefoonnummer 070-3122180.

Voor vragen over de VMH of de ALV kun je contact opnemen met het bestuur. Voor contactgegevens kun je terecht op de website of via secretariaat@vmh.hbo.nl

Ook interresant

Kennissessie onderwijsvernieuwing

Op 15 mei – voorafgaand aan de ALV – is een kennissessie over onderwijsvernieuwing. Aanleiding is de onderwijsvernieuwing die vorig jaar bij Fontys Hogeschool heeft