Seminar over de aanpak van werkdruk in het hbo

Seminar over de aanpak van werkdruk in het hbo

Een te hoge werkdruk vormt binnen het hbo al enige jaren een gezondheidsrisico. Diverse hogescholen zijn actief bezig met het thema werkdruk en hebben inspirerende werkwijzen ontwikkeld over hoe hiermee om te gaan. Graag delen we deze voorbeelden en beschikbare kennis met u tijdens het seminar ‘Druk met werkdruk’.

Datum : Dinsdag 4 november 2014
Tijd : 9.30 uur tot 17.00 uur (onder voorbehoud)
Locatie: Koninklijke Schouwburg, Den Haag
De bijeenkomst valt in de ‘Week van de Werkstress’, onderdeel van de campagne tegen werkstress door het ministerie van SZW.

 Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor leidinggevenden in het hbo, HR-adviseurs, beleidsadviseurs, MR-leden, vakbondsbestuurders en arbodeskundigen.

 Heeft u belangstelling?

Reserveer de datum van dinsdag 4 november dan alvast in uw agenda! In september start de inschrijving. Na inschrijven ontvangt u een definitieve uitnodiging met het programma.

 Meer weten?

de website van Zestor

terug naar nieuwsbrief VMH HBO september 2014

Ook interresant

Toekomstverkenningen HBO-onderwijs

De werkgevers hebben een aantal toekomstverkenningen voor de sectoren in het HBO-onderwijs laten uitvoeren. Sectorplan kunstonderwijs Sectoragenda HBO-kunstonderwijs 2021 – 2025 is te downloaden op:

Themabijeenkomst studentenwelzijn

Op 10 mei 2023 organiseert de VMH samen met HBO medezeggenschap een themabijeenkomst over studentenwelzijn. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 10 mei van 18.00