Seminar over de aanpak van werkdruk in het hbo

Seminar over de aanpak van werkdruk in het hbo

Een te hoge werkdruk vormt binnen het hbo al enige jaren een gezondheidsrisico. Diverse hogescholen zijn actief bezig met het thema werkdruk en hebben inspirerende werkwijzen ontwikkeld over hoe hiermee om te gaan. Graag delen we deze voorbeelden en beschikbare kennis met u tijdens het seminar ‘Druk met werkdruk’.

Datum : Dinsdag 4 november 2014
Tijd : 9.30 uur tot 17.00 uur (onder voorbehoud)
Locatie: Koninklijke Schouwburg, Den Haag
De bijeenkomst valt in de ‘Week van de Werkstress’, onderdeel van de campagne tegen werkstress door het ministerie van SZW.

 Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor leidinggevenden in het hbo, HR-adviseurs, beleidsadviseurs, MR-leden, vakbondsbestuurders en arbodeskundigen.

 Heeft u belangstelling?

Reserveer de datum van dinsdag 4 november dan alvast in uw agenda! In september start de inschrijving. Na inschrijven ontvangt u een definitieve uitnodiging met het programma.

 Meer weten?

de website van Zestor

terug naar nieuwsbrief VMH HBO september 2014

Ook interresant

Hoofdpunten van de cao hbo

Elke hogeschool biedt werknemers de mogelijkheid om zich fiscaal voordelig te verzekeren tegen het Anw-gat (Algemene nabestaandenwet). Ex-werknemers worden bij hun re-integratie alleen begeleid door

Dag van de medezeggenschap 2019

Alle medezeggenschappers zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse “Dag van de Medezeggenschap 2019”. Deze dag vindt plaats op donderdag 13 juni 2019 in Utrecht,

Loket kwaliteitsafspraken

In april 2018 hebben OCW, ISO, LSVb, Vereniging Hogescholen en VSNU een sectorakkoord gesloten voor het hbo en het wo. In dat sectorakkoord is onder