160608 PERSBERICHT – Medezeggenschapsmonitor Definitieve versie