Aankondiging ALV en themamiddag over MTO - 12 november 2014

Op woensdag 12 november organiseert de vereniging van medezeggenschapsraden van hogescholen (VMH) zijn tweede ALV van dit kalenderjaar. Aansluitend vindt een themabijeenkomst plaats rond het thema Medezeggenschap en MTO. De themamiddag is toegankelijk voor leden en andere belangstellenden.

Kerngegevens

Datum: 12 november 2014
Aanvang ALV: 10.30u
Aanvang themamiddag: 12.30u (ontvangst met lunch)
Locatie: Moreelsepark 65, 3511 EP Utrecht (seats to meet) Routebeschrijving Seats2meet

Inschrijving voor deze bijeenkomst kan via de Zestor site. U kunt dan tevens aangeven of u gebruik wilt maken van de lunch. Nadat wij uw aanmelding ontvangen hebben, sturen wij u een bevestiging

ALV

‘s Ochtends vindt de algemene ledenvergadering plaats. Er staan een aantal lopende zaken op de agenda, maar er zal ook een nieuw bestuur worden gekozen. Alle bestuursleden zijn aftredend. Enkel Theo de Wit is beschikbaar voor een tweede termijn. Graag nodigen we de leden uit om binnen hun hogeschool op zoek te gaan naar geschikte kandidaten (student en medewerker) om de zittende bestuursleden te vervangen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van de huidige bestuursleden. Het aanmelden van kandidaten kan via secretariaat@vmh-hbo.nl

Themabijeenkomst

‘s Middags organiseert de VMH in samenwerking met Zestor een themamiddag over het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in het HBO. Het medewerkersonderzoek staat ter discussie. Zo heeft de Vereniging Hogescholen (VH) te kennen gegeven dat iedere school met het oog op onderlinge benchmark mee zou moeten gaan doen aan een landelijk MTO.

In de cao is afgesproken dat individuele hogescholen tweejaarlijks een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uitvoeren, voor velen bekend als het Tevredenheid Instrument Medewerkers (TIM). In het proces van de totstandkoming, de afname en de interpretatie van de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek kunnen Medezeggenschapsraden verschillende rollen spelen: als gesprekspartner voor de Colleges van Bestuur en voor de HR-afdeling, bij het formuleren van vragen en het interpreteren van de uitkomsten. Een MTO kan aanleiding zijn om een verbetertraject op te zetten voor een aantal waargenomen knelpunten op een hogeschool.

Tijdens deze themabijeenkomst komen onder meer de volgende vragen aan de orde:

–        Hoe ziet het MTO/TIM-proces eruit en waar kan de MR een rol spelen?
–        Hoe betrek je als MR medewerkers bij dit onderwerp?
–        Hoe lees en interpreteer je de uitkomsten en word je gesprekspartner
voor het College van Bestuur?

Aanmelden

Inschrijving voor deze bijeenkomst kan via de zestorsite. U kunt dan tevens aangeven of u gebruik wilt maken van de lunch. Nadat wij uw aanmelding ontvangen hebben, sturen wij u een bevestiging.

Ook interresant

Kennissessie onderwijsvernieuwing

Op 15 mei – voorafgaand aan de ALV – is een kennissessie over onderwijsvernieuwing. Aanleiding is de onderwijsvernieuwing die vorig jaar bij Fontys Hogeschool heeft