Van baan naar loopbaan - Zestor - 2 oktober 2014

Zestor nodigt u uit voor de themabijeenkomst ‘Van baan naar loopbaan’ op 2 oktober 2014. Doel van de bijeenkomst is een actueel beeld te geven van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van hogescholen. Tijdens deze bijeenkomst wordt de arbeidsmarktmonitor voor het hbo 2014 gepresenteerd.

Datum:         Donderdag 2 oktober, 2014
Tijd:             12.30 – 17.00 uur
Plaats:          Vergadercentrum Se7en, Utrecht
 

Tijdens de bijeenkomst komen zowel de beschikbare cijfers aan bod, als de huidige en te verwachten knelpunten op de arbeidsmarkt. Zo krijgt u een beeld van de in- en uitstroom in de sector, het aandeel deeltijders en de vergrijzing. We zien dat er beleid nodig is op het gebied van duurzame inzetbaarheid om te kunnen anticiperen op de vergrijzende populatie. Een ander knelpunt is het behoud van startende docenten.

Plenair gedeelte

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst wordt de arbeidsmarktmonitor voor het hbo 2014 gepresenteerd door Jos Lubberman, arbeidsmarktexpert van onderzoeksbureau ITS. De heer Cok Vrooman van het Sociaal en Cultureel Planbureau biedt vervolgens een doorkijk naar de strategie-discussie over het hbo in 2025 en de gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Parellelsessies

In het tweede deel van het programma kunt u deelnemen aan één van de workshops.

voor meer informatie: zie de website van Zestor

terug naar nieuwsbrief VMH HBO september 2014

Ook interresant

Kennissessie onderwijsvernieuwing

Op 15 mei – voorafgaand aan de ALV – is een kennissessie over onderwijsvernieuwing. Mark Smit, lector bij de Hogeschool Rotterdam zal een inleiding houden