Missie en Visie

Wij willen:
 • De belangenvereniging zijn voor medezeggenschap van bekostigde hogescholen
 • Het bevorderen van het democratisch gehalte van de besluitvorming op alle niveaus
 • Het optimaliseren van het proces van besluitvorming door uitgebalanceerde participatie
 • Het bewaken en bevorderen van goed werkgeverschap
 • Het stimuleren van kwaliteit van onderwijs en praktijkgericht onderzoek in het hbo

Dit doen we door:

 • Constructieve belangenbehartiging richting politiek en andere relevante partijen
 • Een open platform te creĆ«ren voor interne en externe kennisdeling en opinievorming
 • Het professionaliseren van de medezeggenschap en participatie
 • De student en daarmee het studentperspectief te betrekken bij deze vereniging

Dat bereiken we met de volgende middelen:

 • Het proactief aangaan van een de dialoog met de Vereniging Hogescholen
 • Het activeren en behouden van netwerken waaronder Zestor, OCW, ISO, LSVb, HBO-Medezeggenschap, pers, politiek en vakbonden
 • Website met actuele inhoud
 • Ledenraadpleging in de vorm van o.a. flitsconsulten en de algemene ledenvergadering
 • Symposia
 • Trainingen