Leden van de VMH

De volgende medezeggenschapsraden van hogescholen zijn aangesloten

bij de Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen

Amsterdamse Hogeschool v.d Kunsten

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten

Christelijke Hogeschool Ede

Codarts Hogeschool voor de Kunsten

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht