Geef je op voor de ALV

Geef u op voor aanstaande ALV

Je kunt je opgeven door een email te sturen naar secretariaat@vmh-hbo.nl. 

Bij stemming heeft elk lid in de ALV twee stemmen. Een stem namens de studentengeleding en de andere namens de personeelsgeleding (zie artikel 10 sub 2 van het huishoudelijk reglement) Stemrecht is dus voorbehouden aan leden.

 

Days
Hours
Minutes