Arie Rinzema
Voorzitter  

Voormalig voorzitter CMR en IMR van Fontys Tilburg en docent lerarenopleiding. Als voorzitter en lid van de centrale medezeggenschapsraad koos ik voor "georganiseerde tegenspraak met effecten". CMR'er kunnen elkaar versterken, de VMH is daar het platform voor. Daarnaast moet het VMH-bestuur acteren op landelijk niveau met: V.H; LSVb; ISO; Vakbonden; Zestor; OCW en de politiek, waar het gaat om het uitzetten van de lijnen die de kwaliteit van het HBO in Nederland Bepalen. Eerst een gelijk speelveld voor alle spelers. 

Taco Graafsma
Secretaris
Nieuwsgierigheid, van elkaar leren, betere medezeggenschapper worden.
gesprekspartner worden van de VH, omdat daar steeds meer besloten wordt dat hogeschoolbesturen klakkeloos overnemen.

Linda Sinkeldam

Penningmeester en communicatie
Is student 4de jaar Bachelor Medische Hulpverlening aan de Hogeschool Utrecht. Lid van de Hogeschoolraad. Voorzitter Vereniging MUST 2016-2017. Zowel lid geweest van de voormalige faculteitsraad gezondheidszorg als de OC. Ze wil VMH professionaliseren, netwerk uitbreiden en de naamsbekendheid van de VMH vergroten.

Ginna Buitrago
Algemeen bestuurslid

Studente HRM. Lid en voorzitter geweest van de commissie P&O van de Hogeschool Medezeggenschapsraad van de Hogeschool Inholland. Medezeggenschapscultuur stimuleren door een omgeving te creëren waarin iedereen zich comfortabel voelt om kennis te delen. VMH staat voor het versterken van medezeggenschap in het hbo.

Joost Ansems
Algemeen bestuurslid

Voorzitter Hogeschoolraad Hogeschool Utrecht. Wat een centrale medezeggenschapsraad is voor een hogeschoolbestuur zou de VMH moeten zijn voor de Vereniging Hogescholen. Dan opereert de medezeggenschap ook landelijk bij het begin van beleidsvorming. Dan is er herkenbare invloed van medewerkers en studenten op de landelijke agenda voor hogescholen.

Hans Schrijen
Ambtelijk secretaris
Grote fan van ongedeelde medezeggenschap (dus met studenten). Medezeggenschap is `het andere organisatiebelang’. Dat is iets anders dan klassieke belangenbehartiging van medewerkers en studenten zoals door bonden en studentorganisaties, maar wel een aanvulling erop.