Aftredende bestuursleden

Aftredende bestuursleden

Bestuursleden van de VMH worden in principe voor 2 jaar benoemd. De reguliere termijn eindigt op 31 december 2015, maar soms zijn er redenen om eerder te stoppen.

studenten

Niels Holswilder, studentlid in het bestuur, hoopt rond de zomer klaar te zijn met zijn studie. Hij zal daarom in september niet terug keren in het VMH bestuur. Er is inmiddels 1 kandidaat-vervanger, maar ook nog een vacature. Welke student staat op?

medewerkers

Martin Spierings gaat binnenkort van zijn pensioen genieten en zal tot eind december 2014 aanblijven als penningmeester van het bestuur. Het bestuur is op zoek naar een kandidaat die specifiek deze taak op zich wil nemen.

Mochten er op de ALV van 16 april al kandidaten zijn voor de functie(s), dan kunnen die, al dan niet na verkiezingen, tijdens de ALV worden benoemd. Dandidaatstelling bij voorkeur vooraf bij het bestuur via secretariaat@vmh-hbo.nl

Ook interresant