Aftredende bestuursleden

Aftredende bestuursleden

Bestuursleden van de VMH worden in principe voor 2 jaar benoemd. De reguliere termijn eindigt op 31 december 2015, maar soms zijn er redenen om eerder te stoppen.

studenten

Niels Holswilder, studentlid in het bestuur, hoopt rond de zomer klaar te zijn met zijn studie. Hij zal daarom in september niet terug keren in het VMH bestuur. Er is inmiddels 1 kandidaat-vervanger, maar ook nog een vacature. Welke student staat op?

medewerkers

Martin Spierings gaat binnenkort van zijn pensioen genieten en zal tot eind december 2014 aanblijven als penningmeester van het bestuur. Het bestuur is op zoek naar een kandidaat die specifiek deze taak op zich wil nemen.

Mochten er op de ALV van 16 april al kandidaten zijn voor de functie(s), dan kunnen die, al dan niet na verkiezingen, tijdens de ALV worden benoemd. Dandidaatstelling bij voorkeur vooraf bij het bestuur via secretariaat@vmh-hbo.nl

Ook interresant

Hoofdpunten van de cao hbo

Elke hogeschool biedt werknemers de mogelijkheid om zich fiscaal voordelig te verzekeren tegen het Anw-gat (Algemene nabestaandenwet). Ex-werknemers worden bij hun re-integratie alleen begeleid door

Dag van de medezeggenschap 2019

Alle medezeggenschappers zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse “Dag van de Medezeggenschap 2019”. Deze dag vindt plaats op donderdag 13 juni 2019 in Utrecht,

Loket kwaliteitsafspraken

In april 2018 hebben OCW, ISO, LSVb, Vereniging Hogescholen en VSNU een sectorakkoord gesloten voor het hbo en het wo. In dat sectorakkoord is onder